ข้อมูลร้าน ฮัลโหล วาฟเฟิล ( เทสโก้ โลต้ส ปงสนุก )

ข้อมูลร้าน ฮัลโหล วาฟเฟิล ( เทสโก้ โลต้ส ปงสนุก )

45/1 ถนน จามเทวี ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000