ข้อมูลร้าน เกษตร น้ำแวน เทิง (จ.เชียงราย)

ข้อมูลร้าน เกษตร น้ำแวน เทิง (จ.เชียงราย)

74/1หมู่ที่10 ถนนเทิง-เชียงราย ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

66-904714006