ข้อมูลร้าน เตี๋ยวไก่ หม้อไฟ

ข้อมูลร้าน เตี๋ยวไก่ หม้อไฟ

5/44 ท่าทราย 1 ร้านเตี๋ยวไก่หม้อไฟ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210