ข้อมูลร้าน ข้าวหมูแดงนายเฮี้ยง

ข้อมูลร้าน ข้าวหมูแดงนายเฮี้ยง

531 ถนน เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150