ข้อมูลร้าน ทาปิรุชา

ข้อมูลร้าน ทาปิรุชา

720/1 ถ. เพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120