• ดิโอโร่
  TruePoint

  ดิโอโร่

  ใช้ได้ถึง 31 Dec 2019

  ใช้ 89 ทรูพอยท์ แลกซื้อเครื่องดื่มชนิดใดก็ได้ (มูลค่า 75.-) ในราคา 29 บาท


  เงื่อนไข
  - 1 ท่าน / 2 สิทธิ์ / เดือน
  - จำกัด 36,670 สิทธิ์
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์ (ไม่สามารถแสดงการ capture หน้าจอเพื่อรับสิทธิ์)
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  - ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคะแนนทรูพอยท์ทุกกรณี