• ลูกค้าทรูการ์ด ลด 15% ห้องพักแบบ Studio + อาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน (ปกติ 2,300 บาท)
  True Card

  ลูกค้าทรูการ์ด ลด 15% ห้องพักแบบ Studio + อาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน (ปกติ 2,300 บาท)

  ใช้ได้ถึง 31 May 2020

  เงื่อนไข
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แจ้งต่อเจ้าหน้าที่เมื่อสำรองห้องพัก
  - กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันและการรับจองขึ้นอยู่กับจำนวน ห้องพักที่ว่างในขณะนั้น 
  - กรณียกเลิกการจองหลังจาก 7 วัน นับจากวันที่เข้าพัก โรงแรมขอชาร์จ 1 คืน
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - วันหยุดต่อเนื่อง วันหยุดนักขัตฤกษ์ และเทศกาลต่าง ๆ ขอรับจองห้องพักตั้งแต่ 2 คืนขึ้นไป และต้องชำระเพิ่มอีก 500 บาท/ห้อง/คืน
  - กรณีต้องการอาหารเช้าเพิ่ม ผู้ใหญ่ 200 บาท/คน และเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 100 บาท/คน
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจอง การชำระเงินเป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้


  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าได้
  - ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า