• ลูกค้าทรู ซื้อบัตร Adventure Pass Pack 4 (บัตรกลุ่ม 4 ใบ)	ราคาพิเศษ 2,400 บาท จากปกติ 3,600 บาท
  True Customer

  ลูกค้าทรู ซื้อบัตร Adventure Pass Pack 4 (บัตรกลุ่ม 4 ใบ) ราคาพิเศษ 2,400 บาท จากปกติ 3,600 บาท

  ใช้ได้ถึง 13 Mar 2020

  “Adventure Pass บัตรรวมเครื่องเล่นและสวนน้ำ ไม่จำกัดรอบตลอดวัน”

  เงื่อนไข
  - จำกัด 1 สิทธิ์ สามารถซื้อบัตรได้สูงสุด 4 ใบ / วัน (ซื้อ Pack 4 นับเท่ากับ 4 ใบ)
  - สิทธิพิเศษนี้ สำหรับบัตร Adult Adventure Pass สำหรับผู้ที่มีความสูงตั้งแต่ 131 ซม. ขึ้นไปเท่านั้น
  - บัตร Adventure Pass ใช้ผ่านประตู เล่นสวนน้ำและเครื่องเล่นทุกชนิด เอ็กซ์ตรีมเวิลด์, แอดเวนเจอร์เวิลด์, แฟมิลี่เวิลด์, สมอลล์เวิลด์ และวอเตอร์เวิลด์ ไม่จำกัดรอบตลอด 1 วัน
  - สิทธิ์พิเศษนี้สำหรับผู้ที่มีที่พำนักถาวรในประเทศไทยเท่านั้น (Promotion for Thai Residents Only.)
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดให้บริการเครื่องเล่นเนื่องจากการซ่อมบำรุงหรือสภาพอากาศไม่เหมาะสม
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้


 • ลูกค้าทรู ซื้อบัตร Adventure Pass ราคาพิเศษ 650 บาท จากปกติ 900 บาท
  True Customer

  ลูกค้าทรู ซื้อบัตร Adventure Pass ราคาพิเศษ 650 บาท จากปกติ 900 บาท

  ใช้ได้ถึง 13 Mar 2020

  “Adventure Pass บัตรรวมเครื่องเล่นและสวนน้ำ ไม่จำกัดรอบตลอดวัน”

  เงื่อนไข
  - จำกัด 1 สิทธิ์ สามารถซื้อบัตรได้สูงสุด 4 ใบ / วัน (ซื้อ Pack 4 นับเท่ากับ 4 ใบ)
  - สิทธิพิเศษนี้ สำหรับบัตร Adult Adventure Pass สำหรับผู้ที่มีความสูงตั้งแต่ 131 ซม. ขึ้นไปเท่านั้น
  - บัตร Adventure Pass ใช้ผ่านประตู เล่นสวนน้ำและเครื่องเล่นทุกชนิด เอ็กซ์ตรีมเวิลด์, แอดเวนเจอร์เวิลด์, แฟมิลี่เวิลด์, สมอลล์เวิลด์ และวอเตอร์เวิลด์ ไม่จำกัดรอบตลอด 1 วัน
  - สิทธิ์พิเศษนี้สำหรับผู้ที่มีที่พำนักถาวรในประเทศไทยเท่านั้น (Promotion for Thai Residents Only.)
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดให้บริการเครื่องเล่นเนื่องจากการซ่อมบำรุงหรือสภาพอากาศไม่เหมาะสม
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้