• ลูกค้าทรูซื้อประกันภัยสำหรับสุนัขและแมว จากประกันภัยไทยวิวัฒน์ รับสูงสุด 1,000 ทรูพอยท์
  True Customer

  ลูกค้าทรูซื้อประกันภัยสำหรับสุนัขและแมว จากประกันภัยไทยวิวัฒน์ รับสูงสุด 1,000 ทรูพอยท์

  ใช้ได้ถึง 31 Mar 2020


  - คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล(IPD) และค่าผ่าตัด จากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  - วงเงินคุ้มครองสูงสุด 50,000 บาทต่อปี
  - ค่าเบี้ยประกันเฉลี่ย 8 บาทต่อวัน (สำหรับสุนัขพันธุ์เล็กอายุไม่เกิน 2 ปี)
  - ลูกค้าทรู รับสูงสุด 1,000 ทรูพอยท์* (ขึ้นอยู่กับค่าเบี้ยประกัน)
  - สำหรับลูกค้า 1,000 คนแรก รับเพิ่ม 300 ทรูพอยท์ทันที (สมัครก่อนได้ก่อน)

  สนใจสมัครคลิก https://bit.ly/2WPiGW8

  เงื่อนไข
  - ลูกค้าทรูนำรหัสที่ได้รับไปกรอกเพื่อลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ที่ https://trueyoupetcare.com/standard/
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

  เงื่อนไขการรับประกันภัย
  สุนัขและแมว ที่ถูกเลี้ยงดูแลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นสัตว์เลี้ยง หรือสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อน โดยอายุของสัตว์ที่เอาประกันภัย ณ ตอนทำสัญญาประกันภัย เป็นดังนี้
  - สุนัข อายุตั้งแต่ 8 สัปดาห์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 9 ปี
  -แมว อายุตั้งแต่ 8 สัปดาห์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 11 ปี
  - สัตว์เลี้ยงต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีอาการบาดเจ็บหรือพิการ หรือการเจ็บป่วยใด
  - สัตว์เลี้ยงต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามประเภทโรค และกำหนดเวลาตามมาตรฐาน
  - สัตว์เลี้ยงต้องอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น
  - สัตว์เลี้ยงต้องผ่านการพิจารณารับประกันภัย

  ข้อยกเว้นสำคัญ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง
  - การรักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยในช่วง 60 วันแรก นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
  - การเสียชีวิต การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-Existing Condition)
  - การเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยที่มีสาเหตุจากพยาธิ เห็บ หมัด ไร เล็น โรคเรื้อน หรือโรคผิวหนังทุกชนิด
  - ภาวะที่เป็นมาแต่เกิด โรคทางพันธุกรรม โรคระบาดของสัตว์เลี้ยง
  - การเสียชีวิต การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่สืบเนื่องมาจากการขนส่ง ภาวะโรคขาดอาหาร การขาดอากาศหายใจเนื่องจากคลื่นความร้อน
  - การเสียชีวิต การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่อยู่นอกอาณาเขตประเทศไทย

  หมายเหตุ
  - จำนวนกรมธรรม์สูงสุด 1 ฉบับ/สัตว์เลี้ยง 1 ตัว
  - ความคุ้มครองและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ละเอียดครบถ้วนให้เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยสัตว์เลี้ยง ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
  คำเตือน: ผู้ซื้อควรศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัยให้ละเอียดก่อนการตัดสินใจทำประกัน
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท สยามคอสมอสเซอร์วิส จำกัด โทร: 02-257-4168 จันทร์-ศุกร์ 08.30 – 17.00 น.