• ลูกค้าทรู รับคูปอง 3 ใบ (ลุ้นรับของรางวัล) เมื่อช้อปภายในห้างฯ และ ศูนย์ฯ ครบทุก 600 บาท
  True Customer

  ลูกค้าทรู รับคูปอง 3 ใบ (ลุ้นรับของรางวัล) เมื่อช้อปภายในห้างฯ และ ศูนย์ฯ ครบทุก 600 บาท

  ใช้ได้ถึง 16 Nov 2019

  ต่อที่ 1 : ลุ้นรับ Samsung Galaxy A50 มูลค่า 10,490 บาท แจกสัปดาห์ละ 2 เครื่อง, รวม 12 เครื่อง / ตลอดรายการ รวมมูลค่า 125,880 บาท
  (คูปองต่อสัปดาห์ เริ่มเก็บตั้งแต่วันจันทร์ - เสาร์ และจับรางวัลทุกวันเสาร์, คูปองที่ไม่ได้รับรางวัล จะถูกนำไปรวมกันและจับรางวัลอีกครั้งหลังจบรายการ)

  ต่อที่ 2 : ลุ้นรับ HOME APPLIANCES ชุดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน มูลค่ารางวัลละ 79,870 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 798,700 บาท

  เงื่อนไข
  - กรุณาแสดง บัตร M Card หรือ M Card Application และนำรหัสที่ได้รับจากการกดรับสิทธิ์ พร้อมใบเสร็จรวมสะสมยอดใช้จ่ายภายในห้างฯ และ ศูนย์ฯ ครบทุก 600 บาท ภายในวันเดียวกัน แสดงต่อเจ้าหน้าที่ บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น G เพื่อรับสิทธิ์รับคูปองลุ้นโชค 3 ใบ
  - ไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือใช้สิทธิ์แทนกันได้
  - สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกโดยเครื่องแคชเชียร์ หรือใบกำกับภาษี /ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง หรือมีตราประทับของร้านเท่านั้น
  - ใบเสร็จที่ใช้จ่ายภายในห้างฯ ยกเว้น สุรา ยา บัตรกำนัล บัตรเงินสด บัตรเติมเงินทุกประเภท การทำธุรกรรมทางการเงินกับทางธนาคาร การชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ค่าดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ สินค้าผ่อนชำระ, ฟู้ดฮอลล์,กรูเม่ มาร์เก็ตและ แผนก POWER MALL
  - ใบเสร็จที่ใช้จ่ายภายในศูนย์ ยกเว้น สุรา บัตรกำนัล บัตรเงินสด บัตรเติมเงินทุกประเภท การทำธุรกรรมทางการเงินกับทางธนาคาร การชำระเบี้ยกรมธรรม์ การชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ค่าดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ สินค้าผ่อนชำระ , ใบเสร็จจากร้านทอง และร้านค้าโซน Mobile & IT ชั้น 3
  - ใบเสร็จไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆตามความเหมาะสมรวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  - การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
  - ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย
  - ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ในกรณีที่มีการใช้สิทธิ์ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น • ลูกค้าทรู รับฟรี บัตรกำนัลห้างฯ มูลค่า 100 บาท เมื่อช้อปภายในห้างฯ และศูนย์ฯ ครบ 1,000 บาทขึ้นไป
  True Customer

  ลูกค้าทรู รับฟรี บัตรกำนัลห้างฯ มูลค่า 100 บาท เมื่อช้อปภายในห้างฯ และศูนย์ฯ ครบ 1,000 บาทขึ้นไป

  ใช้ได้ถึง 16 Nov 2019

  ลูกค้าทรู ช้อปภายในห้างฯและศูนย์ฯ ครบ 1,000 บาทขึ้นไป (ภายในวันเดียวกัน) รับบัตรกำนัลห้างฯ มูลค่า 100 บาท 

  เงื่อนไข
  - 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / ตลอดรายการ
  - จำกัด 1,000 สิทธิ์ / ตลอดรายการ
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ พร้อมแสดงใบเสร็จรวมสะสมยอดใช้จ่ายภายในห้างฯ และ ศูนย์ฯ ครบ 1,000 บาทขึ้นไป ภายในวันเดียวกัน แสดงต่อหน้าที่พนักงานบริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น G เพื่อรับสิทธิ์
  - ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์จากการ Capture หน้าจอ และการทุจริตใดๆ
  - ไม่รวมใบเสร็จจากการชำระค่าบริการและการชำระเบี้ยกรมธรรม์
  - ไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือใช้สิทธิ์แทนกันได้
  - สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกโดยเครื่องแคชเชียร์ หรือใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง หรือมีตราประทับของร้านเท่านั้น
  - สามารถรวมใบเสร็จใช้จ่ายภายในห้างฯ และ ศูนย์ฯ ภายในวันและสาขาเดียวกัน เฉพาะร้านค้าและสินค้าที่ร่วมรายการ ยกเว้นใบเสร็จจากการซื้อสินค้า สุรา, ยา, บัตรกำนัล, บัตรเงินสด, บัตรเติมเงิน, การทำธุรกรรมการเงินกับธนาคาร, การชำระค่าสาธารณูปโภค, ค่าดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, สินค้าผ่อนชำระ, ฟู้ดฮอลล์ และ ใบเสร็จจากร้านทอง
  - ใบเสร็จไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆตามความเหมาะสมรวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  - การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
  - ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย
  - ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ในกรณีที่มีการใช้สิทธิ์ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น • ลูกค้าทรู รับสิทธิ์ ร่วมกิจกรรมภายในงาน “BLUPORT ECO MARKET”
  True Customer

  ลูกค้าทรู รับสิทธิ์ ร่วมกิจกรรมภายในงาน “BLUPORT ECO MARKET”

  ใช้ได้ถึง 20 Nov 2019

  ลูกค้าทรู รับสิทธิ์ เข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน “BLUPORT ECO MARKET”  รายละเอียดมีดังนี้

  1.FREE DIY BAG จากวัสดุ Recycle (มูลค่า 150 บาท) เริ่มวันที่ 1 ต.ค. – 20 ต.ค. 62  สถานที่จัดกิจกรรม Event Port ชั้น G
  *จำกัด 20 ท่าน / วัน , 1 ท่าน / 1 หมายเลขบัตรประชาชน / 1 สิทธิ์ / ตลอดรายการ

  2.WEEKEND FAMILY WORKSHOP (เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์) เริ่มวันที่ 19 ต.ค. – 31 ธ.ค. 62 ลูกค้าทรู รับสิทธิ์ เมื่อช้อปภายในห้างฯ และ ศูนย์ฯ ครบ 400 บาท (ลูกค้าทั่วไป 500 บาท) สถานที่จัดกิจกรรม Event Port ชั้น 1F 
  *จำกัด 1 ท่าน / วัน , 1 ท่าน / 1 หมายเลขบัตรประชาชน / 1 สิทธิ์ / สัปดาห์

  3.TERRARIUM MAKING WORKSHOP (มูลค่าชิ้นละ 799 บาท) เริ่มวันที่ 15 – 23 ต.ค. 62 ลูกค้าทรู รับสิทธิ์ เมื่อช้อปภายในห้างฯ และ ศูนย์ฯ ครบ 2,000 บาท (ลูกค้าทั่วไป 3,000 บาท) สถานที่จัดกิจกรรม Blue Hall ชั้น 1
  *จำกัด 20 ท่าน / วัน , 1 ท่าน / 1 หมายเลขบัตรประชาชน / 1 สิทธิ์ / ตลอดรายการ

  4.ECO FRIENDLY WORKSHOP ROCK PAININTING (มูลค่าชิ้นละ 240 บาท) เริ่มวันที่ 15 – 23 ต.ค. 62 กค้าทรู รับสิทธิ์ 
  เมื่อช้อปภายในห้างฯ และ ศูนย์ฯ ครบ 500 บาท (ลูกค้าทั่วไป 800 บาท) สถานที่จัดกิจกรรม Blue Hall ชั้น 1
  *จำกัด 30 ท่าน / วัน , 1 ท่าน / 1 หมายเลขบัตรประชาชน / 1 สิทธิ์ / ตลอดรายการ

  เงื่อนไข
  - กรุณาแสดง บัตร M Card หรือ M Card Application และนำรหัสที่ได้รับจากการกดรับสิทธิ์ พร้อมใบเสร็จรวมสะสมยอดใช้จ่ายภายในห้างฯ และ ศูนย์ฯ ตามที่เงื่อนไขกำหนด ภายในวันเดียวกัน แสดงต่อเจ้าหน้าที่ บริเวณพื้นที่จัดกิจกรรม เพื่อรับสิทธิ์
  - แสดงใบเสร็จรวมสะสมยอดใช้จ่ายภายในห้างฯ และ ศูนย์ฯ ตามที่เงื่อนไขกำหนด ภายในวันเดียวกัน เพื่อรับสิทธิ์
  - ไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือใช้สิทธิ์แทนกันได้
  - สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกโดยเครื่องแคชเชียร์ หรือใบกำกับภาษี /ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง หรือมีตราประทับของร้านเท่านั้น
  - ใบเสร็จที่ใช้จ่ายภายในห้างฯ ยกเว้น สุรา ยา บัตรกำนัล บัตรเงินสด บัตรเติมเงินทุกประเภท การทำธุรกรรมทางการเงินกับทางธนาคาร การชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ค่าดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ สินค้าผ่อนชำระ, ฟู้ดฮอลล์,กรูเม่ มาร์เก็ตและ แผนก POWER MALL
  - ใบเสร็จที่ใช้จ่ายภายในศูนย์ ยกเว้น สุรา บัตรกำนัล บัตรเงินสด บัตรเติมเงินทุกประเภท การทำธุรกรรมทางการเงินกับทางธนาคาร การชำระเบี้ยกรมธรรม์ การชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ค่าดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ สินค้าผ่อนชำระ , ใบเสร็จจากร้านทอง และร้านค้าโซน Mobile & IT ชั้น 3
  - ใบเสร็จไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆตามความเหมาะสมรวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  - การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
  - ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย
  - ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ในกรณีที่มีการใช้สิทธิ์ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น