• ลูกค้าทรู รับ 2,000 ทรูพอยท์ เมื่อทำสัญญา

  ลูกค้าทรู รับ 2,000 ทรูพอยท์ เมื่อทำสัญญา กับ OcarOcash โทร 02-502-0244

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://oalt.co.th/o-car-o-cash/

  เงื่อนไข
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แจ้งหรือแสดงต่อเจ้าหน้าที่ OcarOcash เพื่อรับสิทธิ์
  - ผู้ที่จะได้รับทรูพอยท์ จะต้องเป็นลูกค้าทรูผู้กดรับรหัสเท่านั้น และต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ของตัวเอง
  - ลูกค้าจะได้รับทรูพอยท์ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หลังจากเดือนที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ
  - ลูกค้าทรูจะได้รับทรูพอยท์ ก็ต่อเมื่อลูกค้าได้ลงทะเบียน True ID แล้วเท่านั้น
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ หรือของอื่นใดได้ รวมถึงทั้งไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้
  - เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด