• ลูกค้าทรู ลดสูงสุด 15% เมื่อสำรองที่นั่งที่สายการบิน Malaysia Airline

  ระยะเวลาการจอง : 15 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2563
  ระยะเวลาเดินทาง : 15 กุมภาพันธ์ - 30 กันยายน 2563
  สอบถามรายละเอียดเส้นทาง และการจองได้ที่ โทร. 027873513

  เงื่อนไข
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ เมื่อจองผ่าน www.malaysiaairlines.com/true เท่านั้น โดยลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ กรอกในช่องรหัสโปรโมชั่นเพื่อรับสิทธิพิเศษส่วนลด
  - รหัสโปรโมชั่นใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2563
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ได้สำหรับการจองผ่านแอปมือถือของมาเลเซียแอร์ไลน์ และไม่สามารถใช้ได้สำหรับการจองหลายเมือง
  - ระยะเวลาการเดินทางวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 30 กันยายน 2563
  - ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง และเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือขยายข้อเสนอนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้กับลูกค้าทรู ทั้งลูกค้ารายเก่า และรายใหม่
  - สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อเดินทางออกจากกรุงเทพ และภูเก็ต ไปยังทุกจุดหมายปลายทางที่ดำเนินการโดยสายการบินมาเลเซีย
  - สิทธิพิเศษส่วนลดนี้ไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ราคาค่าบริการคิดเป็นเงินไทยบาท
  - สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้กับทั้งตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดและชั้นธุรกิจ แต่ขึ้นอยู่กับที่นั่งว่างชั้นโดยสารและตารางเที่ยวบิน
  - สัมภาระที่อนุญาตให้นำติดตัวขึ้นอยู่กับประเภทชั้นโดยสารการเดินทางของเที่ยวบินในแต่ละเที่ยวบินที่เดินทาง
  - น้ำหนักสัมภาระสูงสุดถึง 30 กก. สำหรับชั้นประหยัด และ 40 กก. สำหรับชั้นธุรกิจ เมื่อเดินทางโดยเที่ยวบิน
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้ ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ได้กับส่วนลด MHexplorer หรือการส่งเสริมการขายอื่น ๆ
  - ไม่อนุญาตให้ใช้เที่ยวบินร่วมกับเที่ยวบินร่วม
  - ไม่อนุญาตให้แวะพัก
  - อายุตั๋วเครื่องบินไปกลับได้สูงสุด 1 ปี
  - สายการบินมาเลเซียและทรูขอสงวนสิทธิ์ตามดุลพินิจของตนในการยกเลิกโปรแกรมนี้หรือเปลี่ยนแปลงลบหรือเพิ่มใด ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  - สิทธิพิเศษนี้อาจไม่มีให้บริการในช่วงที่มีอัตราการเดินทางสูง