• ลูกค้าทรู ใช้ 19 ทรูพอยท์ แลกรับน้ำดื่ม 1 ขวด ที่ CPN Food Park เซ็นทรัลลำปาง
  TruePoint

  ลูกค้าทรู ใช้ 19 ทรูพอยท์ แลกรับน้ำดื่ม 1 ขวด ที่ CPN Food Park เซ็นทรัลลำปาง

  ใช้ได้ถึง 18 Apr 2020

  เงื่อนไข
  - 1 ท่าน / 2 สิทธิ์ / เดือน
  - จำกัด 1,000 สิทธิ/เดือน 
  - ลูกค้าแสดงบาร์โค้ดจากการรับสิทธิ๋ผ่านแอป หรือ แสดงบัตรประชาชน/บัตรทรูการ์ด ต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรศูนย์อาหารในFood Park เซ็นทรัลลำปาง
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้กับ Food Park ที่ร่วมรายการเท่านั้น
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้


 • ลูกค้าทรู ใช้ 399 ทรูพอยท์ แลกรับ บัตรศูนย์อาหาร CPN Food Park เซ็นทรัลลำปาง มูลค่า 100 บาท
  TruePoint

  ลูกค้าทรู ใช้ 399 ทรูพอยท์ แลกรับ บัตรศูนย์อาหาร CPN Food Park เซ็นทรัลลำปาง มูลค่า 100 บาท

  ใช้ได้ถึง 09 Apr 2020

  เงื่อนไข
  - 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / เดือน
  - จำกัด 300 สิทธิ์/เดือน
  - ลูกค้าแสดงบาร์โค้ดจากการรับสิทธิ๋ผ่านแอป หรือ แสดงบัตรประชาชน/บัตรทรูการ์ด ต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรศูนย์อาหารในFood Park เซ็นทรัลลำปาง
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้กับ Food Park เซ็นทรัลลำปางเท่านั้น
  - บัตรศูนย์อาหารแบบไม่แลกคืน บัตรมีอายุวันต่อวัน
  - บัตรศูนย์อาหารนี้ไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ กรณีบัตรกำนัลเงินสดชำรุด ฉีกขาด หรือสูญหาย
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้


 • ลูกค้าทรู ใช้ 100 ทรูพอยท์ แลกรับ บัตรศูนย์อาหาร CPN Food Park เซ็นทรัลลำปาง มูลค่า 100 บาท เฉพาะวันพุธสุดท้ายของเดือน
  TruePoint

  ลูกค้าทรู ใช้ 100 ทรูพอยท์ แลกรับ บัตรศูนย์อาหาร CPN Food Park เซ็นทรัลลำปาง มูลค่า 100 บาท เฉพาะวันพุธสุดท้ายของเดือน

  ใช้ได้ถึง 18 Apr 2020

  สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น ได้แก่
  วันที่ 24 เม.ย. 62
  วันที่ 29 พ.ค. 62
  วันที่ 26 มิ.ย 62
  วันที่ 31 ก.ค. 62
  วันที่ 28 ส.ค. 62
  วันที่ 25 ก.ย. 62
  วันที่ 30 ต.ค. 62
  วันที่ 27 พ.ย. 62
  วันที่ 25 ธ.ค. 62
  วันที่ 29 ม.ค. 63
  วันที่ 26 ก.พ. 63
  วันที่ 25 มี.ค. 63

  เงื่อนไข
  - 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / วัน
  - จำกัด 100 สิทธิ์/วัน
  - ลูกค้าแสดงบาร์โค้ดจากการรับสิทธิ๋ผ่านแอป หรือ แสดงบัตรประชาชน/บัตรทรูการ์ด ต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรศูนย์อาหารในFood Park เซ็นทรัลลำปาง
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้กับ CPN Food Park เซ็นทรัลลำปางเท่านั้น
  - บัตรศูนย์อาหารแบบไม่แลกคืน บัตรมีอายุวันต่อวัน
  - บัตรศูนย์อาหารนี้ไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ กรณีบัตรกำนัลเงินสดชำรุด ฉีกขาด หรือสูญหาย
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้