• ลูกค้าทร รับทรูพอยท์ 5 เท่า เมื่อชำระด้วยบัตร True Digital Cardครบ 1,500 บาทขึ้นไป

  ลูกค้าทร รับทรูพอยท์ 5 เท่า เมื่อชำระด้วยบัตร True Digital Cardครบ 1,500 บาทขึ้นไป

  ใช้ได้ถึง 12 Jan 2020

  *เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ

  เงื่อนไข
  - จำกัด 1สิทธิ์ / ท่าน / เดือน
  - จำกัด 10,000 สิทธิ์ / เดือน
  - จำกัดสูงสุด 300 ทรูพอยท์ / หมายเลขบัตรประชาชน / เดือน
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกรายการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้ ยกเว้น E-Purse ที่ได้รับจากการสมัครบัตรสมาชิก สามารถร่วมรายการ
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  - สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดจากบัตรสมาชิกคิง เพาเวอร์
  - เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  - เฉพาะลูกค้าทรูบุคคลธรรมดา
  - ลูกค้ามีบัญชี True Money wallet และดำเนินการผูกบัตร True Digital Card เรียบร้อยแล้ว
  - ลูกค้าจะได้รับทรูพอยท์ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
  - ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคิงเพาเวอร์สาขาที่ร่วมรายการ
  - เฉพาะลูกค้าทรูที่มีสถานะ Active และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  - หากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น ให้ยึดถือคำตัดสินของบริษัท เป็นที่ยุติและสิ้นสุด
  - เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  - สงวนสิทธิ์ในการระงับการให้ TruePoint กรณีพบว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
  ลูกค้าจะได้รับทรูพอยท์ภายในวันที่กำหนด ดังนี้
  - ลูกค้า True Move H : หลังจากลูกค้าชำระเงินด้วยบัตร True Digital Card จะได้รับ SMS ยืนยันการจ่ายเงินและรับทรูพอยท์ทันที โดยจะมี SMS แจ้งยอดรับทรูพอยท์ 5 เท่า
  - ลูกค้า True Online, True Visions ที่ไม่ใช้เบอร์ True Move H: หลังจากลูกค้าชำระเงินด้วยบัตร True Digital Card จะได้รับ SMS ยืนยันการจ่ายเงินและจะได้รับทรูพอยท์วันที่ 5 ของเดือนถัดไป (ไม่มี SMS แจ้ง)
  ** กรณีลูกค้าสอบถามเรื่องการได้รับทรูพอยท์จากโครงการ ให้ลูกค้าติดต่อ TrueMoney Customer Care **

  สาขาที่ร่วมรายการ
  - คิง เพาเวอร์ มหานคร
  - คิง เพาเวอร์ รางน้ำ
  - คิง เพาเวอร์ ศรีวารี
  - คิง เพาเวอร์ พัทยา
  - คิง เพาเวอร์ ภูเก็ต
  - คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  - คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานดอนเมือง