• โอ บอง แปง
  TruePoint

  โอ บอง แปง

  ใช้ได้ถึง 31 Dec 2019

  ใช้ 169 ทรูพอยท์ แลกรับเบเกอร์รี่ 1 ชิ้น เมื่อซื้อเครื่องดื่ม 1 แก้ว

  ร่วมรายการทุกสาขา ยกเว้นสาขาหน้าพระลาน


  เงื่อนไข
  - 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / เดือน
  - จำกัด 60,000 สิทธิ์
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์ โดยรหัสจะหมดอายุภายใน 1 เดือนหลังจากกดรับสิทธิ์
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  - ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคะแนนทรูพอยท์ทุกกรณี