• ใช้ทรูพอยท์ร่วมบริจาค เพื่อสนับสนุนมูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ (องค์กรสาธารณประโยชน์)
  TruePoint

  ใช้ทรูพอยท์ร่วมบริจาค เพื่อสนับสนุนมูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ (องค์กรสาธารณประโยชน์)

  ใช้ได้ถึง 31 Dec 2019

  ลูกค้าทรู ใช้ 100 ทรูพอยท์ แทนเงิน 10 บาท ร่วมบริจาค เพื่อสนับสนุนมูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ (องค์กรสาธารณประโยชน์)

  มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ (องค์กรสาธารณประโยชน์) จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนตลอดจนพระภิกษุ – สามเณร ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ในปัจจุบันทางมูลนิธิฯ ได้รับอุปการะสงเคราะห์เลี้ยงดูเด็กกำพร้ายากไร้ให้ได้รับการศึกษาที่ดี ตลอดเวลาที่ผ่านมาทางมูลนิธิฯ ได้ริเริ่มโครงการเพื่อการกุศลหลายโครงการ เช่น โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้องโครงการบรรพชาสามเณร “เพื่อสร้างศาสนทายาท” เป็นต้น นั่นนี้ทางมูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญญา ได้รับความเมตตาจากพุทธศาสนิชนตลอดจนผู้ใจบุญ ช่วยเหลืออุปถัมภ์ โดยท่านสามารถร่วมสนับสนุนโครงการได้ผ่านการบริจาค น้ำใจท่านจะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กและเยาวชนเหล่านี้ให้ดีขึ้น


  เงื่อนไข
  1. เงินที่ได้จากการบริจาคจะนำเข้าสู่ “มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ (องค์กรสาธารณประโยชน์)” โดยไม่หักค่าใช้จ่าย
  2. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนทรูพอยท์หลังจากกดบริจาค