• ใช้ 100 ทรูพอยท์ แทนเงินบริจาค 10 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี
  TruePoint

  ใช้ 100 ทรูพอยท์ แทนเงินบริจาค 10 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี

  ใช้ได้ถึง 31 Dec 2019

  “ทรูยู…ส่งต่อน้ำใจไทยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี” เพื่อระดมความช่วยเหลือผ่านการใช้ทรูพอยท์ 100 คะแนน แทนเงินบริจาค 10 บาท โดยร่วมบริจาคได้แล้ววันนี้" #Saveubon

  เงื่อนไข
  - เงินที่ได้จากการบริจาคจะนำเข้าสู่โครงการ "ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดอุบลราชธานี" โดยไม่หักค่าใชจ่าย
  - ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนทรูพอยท์หลังจากกดบริจาค
  - การนำทรูพอยท์แลกเป็นเงินเพื่อบริจาค จะเป็นการบริจาคในนามของบริษัท ทรู ดิจิ กรุ๊ป จำกัด โดยจะไม่มีการออกใบเสร็จบริจาคให้กับลูกค้า