• ลูกค้าทรูใช้ 159 ทรูพอยท์ แลกซื้อ 1 ฟรี 1 ที่ Daiso

  ลูกค้าทรูใช้ 159 ทรูพอยท์ แลกซื้อ 1 ฟรี 1 ที่ Daiso

  ใช้ได้ถึง 31 Jan 2020

  เฉพาะสินค้าราคาไม่เกิน 60 บาท

  เงื่อนไข
  - 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / เดือน
  - ลูกค้าแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรทรูการ์ดเพื่อรับสิทธิ์ผ่านที่เครื่อง EDC ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับสิทธิ์
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้


 • ใช้ 99 ทรูพอยท์ แลกรับส่วนลด 20 บาท ที่ Daiso

  ใช้ 99 ทรูพอยท์ แลกรับส่วนลด 20 บาท ที่ Daiso

  ใช้ได้ถึง 31 Dec 2019

  วิธีการรับสิทธิ์
  ลูกค้าทรูแสดงบัตรทรูการ์ด / บัตรประชาชนต่อพนักงานที่จุดแคชเชียร์ เพื่อรับสิทธิ์ผ่านเครื่อง EDC

  เงื่อนไข
  - 1 ท่าน / 2 สิทธิ์ / เดือน
  - สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้


 • ใช้ 199 ทรูพอยท์ แลกรับส่วนลด 60 บาท ที่ Daiso

  ใช้ 199 ทรูพอยท์ แลกรับส่วนลด 60 บาท ที่ Daiso

  ใช้ได้ถึง 31 Dec 2019

  วิธีการรับสิทธิ์
  ลูกค้าทรูแสดงบัตรทรูการ์ด / บัตรประชาชนต่อพนักงานที่จุดแคชเชียร์ เพื่อรับสิทธิ์ผ่านเครื่อง EDC

  เงื่อนไข
  - 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / เดือน
  - สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้