• ใช้ 399 ทรูพอยท์ แลกส่วนลดเงินสด 100.- สำหรับใช้กับร้านที่ร่วมรายการ

  ใช้ 399 ทรูพอยท์ แลกส่วนลดเงินสด 100.- สำหรับใช้กับร้านที่ร่วมรายการ

  ใช้ได้ถึง 31 Dec 2019

  ใช้ 399 ทรูพอยท์ แลกส่วนลดเงินสด 100.- สำหรับใช้กับร้านที่ร่วมรายการดังนี้
  - ร้าน CAZH ชั้น 2
  - ร้าน The Selected ชั้น 2
  - ร้าน ICONACTIVE ชั้น 3
  - ร้าน ICONCRAFT ชั้น 4-5
  - ร้าน Women's club ชั้น 5

  วิธีการรับสิทธิ์
  แสดงบัตรทรูการ์ด / บัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดแคชเชียร์ โซนร้าน CAZH ชั้น 2 /ร้าน The Selected ชั้น 2 /ร้าน ICONACTIVE ชั้น 3 /ร้าน ICONCRAFT ชั้น 4-5 /ร้าน Women's club ชั้น 5

  เงื่อนไข
  - 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / เดือน
  - จำกัด 400 สิทธิ์/เดือน, จำกัดสิทธิ์รวมทั้งหมด 2,400 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ
  - ส่วนลดเงินสดนี้สามารถใช้ได้กับ 1 ใบเสร็จต่อครั้ง
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ กรณีบัตรกำนัลเงินสดชำรุด ฉีกขาด หรือ สูญหาย
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ระงับใช้ได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า


  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าได้
  - ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ใช้ 699 ทรูพอยท์ แลกส่วนลดเงินสด มูลค่า 200 บาท สำหรับใช้กับร้านที่ร่วมรายการ

  ใช้ 699 ทรูพอยท์ แลกส่วนลดเงินสด มูลค่า 200 บาท สำหรับใช้กับร้านที่ร่วมรายการ

  ใช้ได้ถึง 31 Dec 2019

  ใช้ 699 ทรูพอยท์ แลกส่วนลดเงินสด มูลค่า 200 บาท สำหรับใช้กับร้านที่ร่วมรายการ ดังนี้
  - ร้าน CAZH ชั้น 2
  - ร้าน The Selected ชั้น 2
  - ร้าน ICONACTIVE ชั้น 3
  - ร้าน ICONCRAFT ชั้น 4-5
  - ร้าน Women's club ชั้น 5

  วิธีการรับสิทธิ์
  แสดงบัตรทรูการ์ด / บัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดแคชเชียร์ โซนร้าน CAZH ชั้น 2 /ร้าน The Selected ชั้น 2 /ร้าน ICONACTIVE ชั้น 3 /ร้าน ICONCRAFT ชั้น 4-5 /ร้าน Women's club ชั้น 5

  เงื่อนไข
  - 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / เดือน
  - จำกัด 300 สิทธิ์/เดือน, จำกัดสิทธิ์รวมทั้งหมด 1,800 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ 
  - ส่วนลดเงินสดนี้สามารถใช้ได้กับ 1 ใบเสร็จต่อครั้ง
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ กรณีบัตรกำนัลเงินสดชำรุด ฉีกขาด หรือ สูญหาย
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ระงับใช้ได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า


  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าได้
  - ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า