• ใช้ 9 ทรูพอยท์ แลกรับโชค 3 ต่อ รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท กับกิจกรรม SantaPoint
  TruePoint

  ใช้ 9 ทรูพอยท์ แลกรับโชค 3 ต่อ รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท กับกิจกรรม SantaPoint

  ใช้ได้ถึง 25 Dec 2019

  ใช้ 9 ทรูพอยท์ แลกรับโชค 3 ต่อ ดังนี้
  โชคต่อที่ 1: รับคูปองส่วนลดร้านค้าที่ร่วมรายการ
  *หลังจากสิ้นสุดแคมเปญในแต่ละเดือน ผู้เข้าร่วมแคมเปญจะได้รับคูปองส่วนลดร้านค้าที่ร่วมรายการ โดยจัดส่งทาง SMS
  โชคต่อที่ 2: ลุ้นของรางวัลที่อยากได้มูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท (สามารถระบุของรางวัลได้)
  โชคต่อที่ 3: ผู้ร่วมลุ้นรางวัลที่ใช้ทรูพอยท์ลุ้นรางวัลในฝันจำนวนสูงสุดรับบัตรกำนัล (จำนวน 5 ท่าน)

  ระยะเวลาร่วมกิจกรรม: วันที่ 1 สิงหาคม 2562 – วันที่ 25 ธันวาคม 2562
  วิธีการร่วมสนุก:
  ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ มากรอกที่ http://bit.ly/SantaPoint2019 พร้อมระบุรางวัลในฝันได้
  3. หลังจากสิ้นสุดแคมเปญในแต่ละเดือน ผู้เข้าร่วมแคมเปญจะได้รับคูปองส่วนลดร้านค้าที่ร่วมรายการ โดยจัดส่งทาง SMS

  รายละเอียดของรางวัล
  โชคต่อที่ 1: หลังจากสิ้นสุดแคมเปญในแต่ละเดือน ผู้เข้าร่วมแคมเปญจะได้รับคูปองส่วนลดร้านค้าที่ร่วมรายการ โดยจัดส่งทาง SMS
  โชคต่อที่ 2: ของรางวัลที่อยากได้ มูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท จำนวน 3 รางวัล / การจับของรางวัล (รวมจับรางวัล 5 ครั้ง จำนวน 15 รางวัล รวมมูลค่า 1,500,000 บาท)
  โชคต่อที่ 3: 2. ผู้ร่วมลุ้นรางวัลที่ใช้ทรูพอยท์ลุ้นรางวัลในฝันสูงสุด จำนวน 5 รางวัล/ครั้ง
  ใช้ทรูพอยท์สูงสุดอันดับที่ 1 รับรางวัลบัตรกำนัล มูลค่า 5,000 บาท
  ใช้ทรูพอยท์สูงสุดอันดับที่ 2 รับรางวัลบัตรกำนัล มูลค่า 3,000 บาท
  ใช้ทรูพอยท์สูงสุดอันดับที่ 3-5 รับรางวัลบัตรกำนัล มูลค่า 1,000 บาท

  วิธีการคัดเลือกผู้โชคดีและประกาศรางวัล:
  รวบรวมรายชื่อผู้ร่วมสนุกของแต่ละเดือน นำมาตัดชิ้นส่วนเพื่อจับฉลาก และประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook TrueYou ซึ่งบริษัทจะแจ้งไปยังผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลตามหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า

  ระยะเวลาการจับรางวัล:
  ครั้งที่ 1 สำหรับผู้ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – วันที่ 25 สิงหาคม 2562
  จับรางวัลวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น.
  และประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook TrueYou วันที่ 5 กันยายน 2562
  ครั้งที่ 2 สำหรับผู้ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม – วันที่ 25 กันยายน 2562
  จับรางวัลวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น.
  และประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook TrueYou วันที่ 7 ตุลาคม 2562
  ครั้งที่ 3 สำหรับผู้ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน – วันที่ 25 ตุลาคม 2562
  จับรางวัลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น.
  และประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook TrueYou วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
  ครั้งที่ 4 สำหรับผู้ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
  จับรางวัลวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น.
  และประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook TrueYou วันที่ 6 ธันวาคม 2562
  ครั้งที่ 5 สำหรับผู้ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน – วันที่ 25 ธันวาคม 2562
  จับรางวัลวันที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น.
  และประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook TrueYou วันที่ 6 มกราคม 2563
  *หมายเหตุ: ชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัลในแต่ละครั้ง ทางบริษัทฯจะไม่นำมารวมจับรางวัลในครั้งต่อไป

  เงื่อนไข
  1. ผู้ร่วมกิจกรรม 1 ท่านสามารถใช้ 9 ทรูพอยท์ แลกรับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัลในฝัน โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการรับสิทธิ์
  2. รางวัลในฝันต้องเป็นสินค้า หรือ บริการ ที่สามารถหาซื้อได้ ตามห้างสรรพสินค้า หรือร้านค้าชั้นนำทั่วไป และอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ราคารวม Vat7%แล้ว ในมูลค่าหนึ่งแสนบาทถ้วน
  3. รางวัลในฝันไม่สามารถขอเป็นเงินสด เช็ค บัญชีเงินฝาก สลากออมทรัพย์ กองทุน หุ้น ทอง หรือสิ่งอื่นใดที่สามารถทดแทนเงินสดได้
  4. รางวัลในฝันต้องไม่เป็นบัตรคอนเสิร์ต, บัตรการแสดงพิเศษ, สิ่งที่มีชีวิต,เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ ทุกชนิดและสิ่งของผิดกฎหมาย หรือผิดศีลธรรมทุกประเภท
  5. รางวัลในฝันจะต้องไม่เป็นการชำระหนี้สินคงค้างใดๆ ทั้งสิ้น
  6. หากรางวัลในฝันที่ผู้โชคดีเลือกมานั้น ทางบริษัทไม่สามารถจัดซื้อได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิให้ลูกค้าเลือก เป็นรางวัลทดแทนอื่น ตามเงื่อนไขที่กำหนด
  7. หากรางวัลในฝันมีหลายรุ่น หลายยี่ห้อ หลายสี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเลือกรุ่น สี และยี่ห้อ ของรางวัลให้ผู้โชคดี
  8. บริษัทฯไม่มีส่วนรับผิดชอบ หรือรับประกันสินค้าใดๆ ที่ท่านได้รับไปแล้ว เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามสินค้า หรือ บริการ นั้นๆ
  9. กรณีของรางวัลที่ผู้โชคดีเลือกมีมูลค่าเกิน 100,000 บาท ผู้โชคดีต้องเป็นผู้ชำระเงินส่วนต่างในมูลค่าสินค้านั้นๆ หรือ ในกรณีของรางวัลที่ผู้โชคดีเลือกมีมูลค่าไม่ถึง 100,000 บาท ทางบริษัทฯ ไม่สามารถ แลก ทอน หรือเปลี่ยนรางวัลเป็นเงินสดได้ ผู้โชคดีต้องเลือกของรางวัลให้ครบมูลค่า 100,000 บาท ตามเงื่อนไขที่กำหนด
  10. ลูกค้าจะได้รับคูปองส่วนลดทาง SMS หรือ E-mail ตามการทรูไอดีของลูกค้าที่ใช้ Login เข้าสู่ระบบ

  เงื่อนไขการรับรางวัล
  1. ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัล เท่านั้น ดังนั้น หากปรากฏว่ารายชื่อผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลซ้ำซ้อนกัน หรือลูกค้าที่เป็นผู้โชคดีขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด หรือขอสละสิทธิ์ไม่ขอรับของรางวัล หรือไม่ยอมรับเงื่อนไขตามรายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการจับรางวัลรายชื่อผู้โชคดีท่านใหม่มาทดแทนโดยการประกาศผลผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ Facebook TrueYou ตามรายละเอียดที่ระบุไว้
  1.1 ยกเว้นพนักงานในแผนก CHRM (TrueYou) ไม่สามารถร่วมลุ้นรางวัล SantaPoint ประจำเดือนได้
  2. โชคดีจะได้รับรางวัลภายใน 30 วันทำการ หลังจากการประกาศผล
  3. ผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อแจ้งรายละเอียดการเดินทางโดยที่ผู้โชคดีต้องนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้
  3.1) สำเนาบัตรประชาชนที่มีการรับรองความถูกต้องแล้ว จำนวน 1 ฉบับ
  3.2) เอกสารการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ของมูลค่ารางวัลโดยการชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาญิชย์ โดยใช้ฟอร์ม pay-in slipโดยผู้โชคดีจะต้องส่งเอกสารรายการที่กำหนด ให้บริษัทฯ ที่ email:trueyouprivilege@trueyou.co.th ภายใน 7 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อ มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ภายในวันที่ระบุในตารางข้างต้น เวลา 09:00 – 17:30 น. หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าลูกค้าตกลงสละสิทธิไม่ขอรับรางวัลใด ๆ ทั้งสิ้น หรือในกรณีที่บริษัทตรวจสอบพบว่า คุณสมบัติของผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลไม่ครบถ้วน หรือผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลปฏิบัติผิดหรือไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือเงื่อนไขอื่นใดที่บริษัทหรือผู้สนับสนุนของรางวัลกำหนดไว้ภายใต้การพิจารณาของบริษัท ผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลรับทราบและตกลงว่า บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการให้รางวัลโดยลูกค้าตกลงไม่โต้แย้ง หรือคัดค้านใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการมอบของรางวัลดังกล่าวให้แก่ผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลในลำดับถัดไปตามเงื่อนไขในข้อ หรือดำเนินการใด ๆ กับของรางวัลดังกล่าวได้ภายใต้การพิจารณาของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว
  4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัล
  5. กรณีผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลตกลงชำระค่าภาษีตามที่ระบุไว้แล้ว ให้ถือว่าผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับของรางวัลตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ทุกประการ พร้อมทั้งตกลงไม่โต้แย้ง คัดค้าน หรือเรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น
  6. หากผู้โชคดีไม่ได้ชำระภาษี หรือแจ้งหลักฐานตามเงื่อนไข ภายในวัน -เวลาที่บริษัทฯ กำหนดให้ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ ไม่ขอรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น
  7. พระภิกษุสงฆ์ และสามเณรไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและรับรางวัลจากกิจกรรม SantaPoint ในทุกกรณี
  8. หากบริษัทไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้หรือผู้โชคดีไม่ติดต่อกลับเพื่อขอรับรางวัลภายในวันที่กำหนดข้างต้น ให้ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิไม่ขอรับของรางวัลใดๆทั้งสิ้นและให้ถือเป็นสิทธิขาดที่บริษัทฯจะดำเนินการอย่างใดก็ได้กับของรางวัลดังกล่าว
  9. ผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะมีสิทธิได้รับรางวัลต่อเมื่อไม่มีหนี้ค้างชำระค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และ/หรือเงินใด ๆ ต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่มีสิทธิได้รับรางวัล จนกว่าจะได้มีการดำเนินการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ถูกต้องและครบถ้วนแล้วทั้งสิ้น
  10. สิทธิใด ๆ จากรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น บัตรกำนัล สิทธิพิเศษ หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นใดได้
  11. ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่ สามารถโอนสิทธิดังกล่าวให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
  12. หากมีกรณีพิพาท ให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่ยุติ และสิ้นสุดคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่ยุติและสิ้นสุด
  13. พนักงานของบริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด, บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่นส์ และบริษัทอื่นๆในเครือบริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด และครอบครัว ตัวแทนโฆษณาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คณะกรรมการดำเนินรายการ คณะกรรมการสักขีพยาน และการจดทะเบียนการเป็นลูกค้าทรูเป็นนิติบุคคล ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ รวมถึงไม่สามารถเป็นได้ทั้งผู้เดินทางและผู้ติดตาม
  14. ในกรณีที่บริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามรายการฯนี้ทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับรางวัลหรือกระทำผิดกฎหมายหรือกฎระเบียบประกาศคำสั่งใดๆของหน่วยงานของรัฐหรือไม่ดำเนินการใดๆตามเงื่อนไขของรายการฯนี้บริษัทฯมีสิทธิยกเลิกการให้รางวัลทันทีหรือดำเนินการใดๆตามที่บริษัทฯเห็นสมควร
  15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
  16. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงให้บริษัทฯ นำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆได้โดยไม่โต้แย้ง หรือเรียกร้องสิทธิ หรือเงินใด ๆ ทั้งสิ้น
  17. กติกาการตัดสินทางบริษัทฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนของร่วมรายการทั้งหมดนำมากองรวมกัน และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกัน แล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน เพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน