• ใช้ 99 ทรูพอยท์ แลกส่วนลด 20 บาท ที่แผนก Take Home
  TruePoint

  ใช้ 99 ทรูพอยท์ แลกส่วนลด 20 บาท ที่แผนก Take Home

  ใช้ได้ถึง 31 Aug 2020

  ใช้ 99 ทรูพอยท์ แลกส่วนลด 20 บาท ที่แผนก Take Home


  เงื่อนไข
  - 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / เดือน
  - จำกัด 204 สิทธิ์ / สาขา / เดือน
  - ไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือใช้สิทธิ์แทนกันได้
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ในกรณีที่มีการใช้สิทธิ์ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด