• ลูกค้าทรูซื้อประกันภัยสำหรับสุนัขและแมว จากประกันภัยไทยวิวัฒน์ รับสูงสุด 3,000 ทรูพอยท์

  - คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบ IPD & OPD และค่าผ่าตัด จากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  - วงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อปี
  - ค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 500.- ต่อปี
  - สมัครได้แม้ไม่มีใบรับรองวัคซีน, ไม่มีใบรับรองการตรวจสุขภาพ, ไม่ได้ฝังไมโครชิพ
  - สมัครง่าย เพียงกรอกข้อมูลและแนบเอกสารผ่านเว็บไซต์
  - ลูกค้าทรู รับทรูพอยท์สูงสุด 3,000 คะแนน

  เบี้ยประกัน < 900.- รับ 150 ทรูพอยท์
  เบี้ยประกัน 1,000.- 2,999.- รับ 300 ทรูพอยท์
  เบี้ยประกัน 3,000.- 4,999.- รับ 900 ทรูพอยท์
  เบี้ยประกัน 5,000.- 9,999.- รับ 1,500 ทรูพอยท์
  เบี้ยประกัน >10,000.- รับ 3,000 ทรูพอยท์

  กรอกรหัสรับสิทธิ์และสมัครได้ที่ www.trueyoupetcare.com

  เงื่อนไขการรับประกันภัย
  1. สุนัขและแมว ที่ถูกเลี้ยงดูแลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นสัตว์เลี้ยง หรือสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อน โดยอายุของสัตว์ที่เอาประกันภัย ณ ตอนทำสัญญาประกันภัย เป็นดังนี้
  - สุนัขอายุตั้งแต่ 8 สัปดาห์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 9 ปี
  - แมวอายุตั้งแต่ 8 สัปดาห์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 11 ปี
  2. สัตว์เลี้ยงต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีอาการบาดเจ็บหรือพิการ หรือการเจ็บป่วยใด
  3. สัตว์เลี้ยงต้องอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น

  ข้อยกเว้นสำคัญ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง
  1. การรักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยในช่วง 60 วันแรก นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
  2. การเสียชีวิต การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-Existing Condition)
  3. การเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยที่มีสาเหตุจากพยาธิ เห็บ หมัด ไร เล็น โรคเรื้อน หรือโรคผิวหนังทุกชนิด
  4. ภาวะที่เป็นมาแต่เกิด โรคทางพันธุกรรม โรคระบาดของสัตว์เลี้ยง
  5. การเสียชีวิต การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่สืบเนื่องมาจากการขนส่ง ภาวะโรคขาดอาหาร การขาดอากาศหายใจเนื่องจากคลื่นความร้อน
  6. การเสียชีวิต การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่อยู่นอกอาณาเขตประเทศไทย

  หมายเหตุ
  1. จำนวนกรมธรรม์แผนคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 1 ฉบับ/สัตว์เลี้ยง 1 ตัว
  2. ความคุ้มครองและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ละเอียดครบถ้วนให้เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยสัตว์เลี้ยง ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
  3. รับประกันภัยโดย บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ (จำกัด) มหาชน

  *ผู้ซื้อควรศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัยให้ละเอียดก่อนการตัดสินใจทำประกัน

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ บริษัท สยามคอสมอสเซอร์วิส จำกัด โทร: 02-257-4168, 096-805-0387

  เงื่อนไข
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับหลักจากการกดรับสิทธิ์ กรอกในช่อง"รหัสโปรโมชั่น" ก่อนการชำระเงินในช่องทาง www.trueyoupetcare.com
  - ลูกค้าจะได้รับคะแนนทรูพอยท์ภายใน 30 วัน หลักจากที่ทำรายการชำระเบี้ยประกันภัย
  - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุมัติคะแนนทรูพอยท์ หากกรมธรรม์มีการยกเลิกภายใน 30 วัน จากวันที่ทำรายการชำระเบี้ยประกันภัย
  - ลูกค้าทรูจะได้รับคะแนนทรูพอยท์ ก็ต่อเมื่อลูกค้าได้ลงทะเบียน True ID แล้วเท่านั้น
  - คะแนนสะสมทรูพอยท์นี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมถึงทั้งไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้
  - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด
  - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ บริษัท สยามคอสมอสเซอร์วิส จำกัด โทร: 02-257-4168, 096-805-0387