• • โทรฟรี 24 ชม. ใช้ได้ 1 วัน ทุกเครือข่าย ไม่รวมค่าโทรทางไกลต่างประเทศและค่าบริการหมายเลขพิเศษ
  • เน็ต 4G/3G จำนวน 1GB ใช้ได้ 1 วัน
  • SMS จำนวน 50

   

  เงื่อนไข

  - ลูกค้าทรูมูฟเอชแบบระบบรายเดือนที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา เท่านั้น
  - ลูกค้าทรูมูฟเอชระบบรายเดือนมีอายุการใช้งานตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป และ สถานะปัจจุบันเป็น Active เท่านั้น
  - การดูวันเกิดของลูกค้าดูที่ว่าลูกค้าเป็นทรูแบล็คการ์ด, ทรูเรดการ์ด หรือ ทรูคลาสสิคดังนั้นเบอร์ทั้งหมดของลูกค้าจะใช้วันเกิดเดียวกัน ทั้งหมด
  ในการได้รับสิทธิพิเศษดังกล่าว
  - ไม่รวมในกลุ่มพนักงานในเครือทรูเช่น พนักงานบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน, พนักงาน บริษัท ซีพี ออล์ จำกัด มหาชน
  ที่ได้รับส่วนลด ของปลูกรักและกลุ่มที่มีค่าส่วนลด
  - ภายหลังจากลูกค้าได้รับ SMS ประชาสัมพันธ์ไปแล้ว 2 วัน เมื่อถึงวันเกิดของลูกค้า ระบบจะทำการเพิ่มสิทธิพิเศษที่กำหนดให้กับลูกค้า
  โดยสิทธิพิเศษจะสามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่เวลา 00.01 น.- 23.59 น.ในวันเกิดของลูกค้า (ลูกค้าไม่ต้องกดรับสิทธิพิเศษ)
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้

 • • โทรฟรี 24 ชม. ใช้ได้ 1 วัน ในเครือข่ายทรู ไม่รวมค่าโทรทางไกลต่างประเทศและค่าบริการหมายเลขพิเศษ

   

  เงื่อนไข

  - ลูกค้าทรูมูฟเอชแบบระบบรายเดือนที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา เท่านั้น
  - ลูกค้าทรูมูฟเอชระบบรายเดือนมีอายุการใช้งานตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป และ สถานะปัจจุบันเป็น Active เท่านั้น
  - การดูวันเกิดของลูกค้าดูที่ว่าลูกค้าเป็นทรูแบล็คการ์ด, ทรูเรดการ์ด หรือ ทรูคลาสสิคดังนั้นเบอร์ทั้งหมดของลูกค้าจะใช้วันเกิดเดียวกัน ทั้งหมด
  ในการได้รับสิทธิพิเศษดังกล่าว
  - ไม่รวมในกลุ่มพนักงานในเครือทรูเช่น พนักงานบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน, พนักงาน บริษัท ซีพี ออล์ จำกัด มหาชน
  ที่ได้รับส่วนลด ของปลูกรักและกลุ่มที่มีค่าส่วนลด
  -ภายหลังจากลูกค้าได้รับ SMS ประชาสัมพันธ์ไปแล้ว 2 วัน เมื่อถึงวันเกิดของลูกค้า ระบบจะทำการเพิ่มสิทธิพิเศษที่กำหนดให้กับลูกค้า
  โดยสิทธิพิเศษจะสามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่เวลา 00.01 น.- 23.59 น.ในวันเกิดของลูกค้า (ลูกค้าไม่ต้องกดรับสิทธิพิเศษ)
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้

 • •โทรฟรี 24 ชม. ใช้ได้ 1 วัน ภายในเครือข่ายทรู ไม่รวมค่าโทรทางไกลต่างประเทศและค่าบริการหมายเลขพิเศษ

   

  เงื่อนไข

  - ลูกค้าทรูมูฟเอชแบบระบบรายเดือนที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา เท่านั้น
  - ลูกค้าทรูมูฟเอชระบบรายเดือนมีอายุการใช้งานตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป และ สถานะปัจจุบันเป็น Active เท่านั้น
  - การดูวันเกิดของลูกค้าดูที่ว่าลูกค้าเป็นทรูแบล็คการ์ด, ทรูเรดการ์ด หรือ ทรูคลาสสิคดังนั้นเบอร์ทั้งหมดของลูกค้าจะใช้วันเกิดเดียวกัน ทั้งหมด
  ในการได้รับสิทธิพิเศษดังกล่าว
  - ไม่รวมในกลุ่มพนักงานในเครือทรูเช่น พนักงานบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน, พนักงาน บริษัท ซีพี ออล์ จำกัด มหาชน
  ที่ได้รับส่วนลด ของปลูกรักและกลุ่มที่มีค่าส่วนลด
  - ภายหลังจากลูกค้าได้รับ SMS ประชาสัมพันธ์ไปแล้ว 2 วัน เมื่อถึงวันเกิดของลูกค้า ระบบจะทำการเพิ่มสิทธิพิเศษที่กำหนดให้กับลูกค้า
  โดยสิทธิพิเศษจะสามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่เวลา 00.01 น.- 23.59 น.ในวันเกิดของลูกค้า (ลูกค้าไม่ต้องกดรับสิทธิพิเศษ)
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้