• ประหยัดเริ่มต้น ฿950

  ที่ ไดรฟ์ คาร์ เร้นทัล


  รายละเอียดสิทธิพิเศษ :
  - MCAR ,ECAR (Nissan ,Almera ,March) เครื่องยนต์1,200cc Auto พิเศษ 950 บาท
  - CCAR (Toyota Vios ,Honda City ,Jazz) เครื่องยนต์1,500cc Auto พิเศษ 1,150 บาท
  - SCAR (Nissan Sylphy ,Toyata Altis) เครื่องยนต์1,600cc Auto พิเศษ 1,350 บาท
  - SFAR ,FFAR (Nissan Terra) เครื่องยนต์2,300cc Auto และ (Toyota Fortuner) เครื่องยนต์2,800cc Auto พิเศษ 2,250 บาท
  - FVMR ,FFAR (Toyota Ventury) และ (Toyota Commuter) เครื่องยนต์3,000cc พิเศษ 1,950 บาท

  ช่องทางการจองรถ จองผ่าน :
  www.drivecarrental.com  / Call center โทร. 02-821- 5992
  (ระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2565 – 30 พฤศจิกายน 2565)

  - สิทธิพิเศษนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับจองหากไม่มีรถว่างในช่วงวันหยุดยาว และเทศกาล
  - ราคาโปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถจองและใช้สิทธิได้ (Blackout Period)
  ในช่วง 31 ม.ค.- 6 ก.พ. 2565 , 6-17 เม.ย. 2565
  - สอบถามเพิ่มเติม และสำรองรถล่วงหน้าก่อนการเดินทาง ติดต่อ Call Center 02-821-5992
  (ทุกวันเวลา 8:00 – 17:30 น.)
   
  เงื่อนไข
  1. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  2. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าทรู ในการจองรถเช่า กับ Drive Car Rental
  www.drivecarrental.com  / Call center โทร. 02-821- 5992 (ระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2565 – 30 พฤศจิกายน 2565)
  3. มีใบอนุญาตขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ
  4. กรุณาแสดงบัตรเครดิตที่ใช้ในการจองรถ และชำระเงินด้วยบัตรเครดิตในวันที่รับรถเช่า
  5. ราคานี้รวมประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล, ประกันภัยรถยนต์ และภาษี (Full Protection )
  6. คุณสมบัติของผู้เช่า : ผู้เช่าต้องมีอายุอย่างน้อย 21 ปี จึงจะเช่ารถได้ ผู้ขับขี่หลักและผู้ขับขี่เสริมต้องมีใบอนุญาตขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ,พาสปอร์ตหรือบัตรประจำตัวประชาชน แสดงเมื่อรับรถ ผู้ขับขี่ต้องมีประวัติการขับขี่ที่ปลอดภัย และใบขับขี่ต้องมีอายุอย่างน้อย 1 ปีและใบขับขี่ยังไม่หมดอายุ
  7. ผู้เช่าจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่หรือใบอนุญาตขับขี่สากลหรือเอกสารคำแปลใบอนุญาตขับขี่ที่เป็นภาษาไทย
  8. ผู้เช่าจะต้องเป็นเจ้าของบัตรเครดิต และบัตรเครดิตนั้นจะต้องมีวงเงินเพียงพอต่อการเช่ารถ ขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไป
  9. การมัดจำวงเงิน : เงินมัดจำจะถูกกันวงเงินจากบัตรเครดิต ขึ้นอยู่กับรุ่นรถที่เช่า รถยนต์ขนาดเล็กเครื่องยนต์ 1.2-1.6 ซีซี วงเงินมัดจำ 10,000 บาท และรถยนต์ขนาดใหญ่เครื่องยนต์ 2.0 ซีซีขึ้นไป วงเงินมัดจำ 20,000 บาท วงเงินมัดจำนี้จะคืนเข้าบัตรเครดิตเมื่อลูกค้าคืนรถแล้ว และอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตามเงื่อนไขที่กำหนด
  10. กรณีต้องการให้ทางบริษัท รับ-ส่งรถ นอกสถานที่
  ติดต่อ Call Center 02-821-5992 (ทุกวันเวลา 8:00 – 17:30 น.)
  ทางบริษัทมีการบริการรับ-ส่ง (เฉพาะภายในกรุงเทพ) ดังนี้ :
  - บริการรับ – ส่ง รถฟรีสำหรับลูกค้าที่เช่ารถเกิน 7 วัน (ฟรี 20 กิโลเมตร)
  - สำหรับระยะทาง 21 – 30 กิโลเมตร ราคาเที่ยวละ 321 บาท/เที่ยว
  - สำหรับระยะทาง 31 – 50 กิโลเมตร ราคาเที่ยวละ 535 บาท/เที่ยว
  - สำหรับระยะทาง 51 – 70 กิโลเมตร ราคาเที่ยวละ 749 บาท/เที่ยว
  - สำหรับบริการรับ – ส่งตามต่างจังหวัดและที่เกิน 70 กิโลเมตรขึ้นไป (ค่าใช้จ่ายตามระยะทาง)
  - สำหรับระยะเวลาเช่าที่น้อยกว่า 7 วัน หรือใช้บริการที่สาขาต่างจังหวัด สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่าย Reservation
  11. สามารถคืนรถช้าได้ 1 ชั่วโมง
  12. กรุณาสำรองรถล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง www.drivecarrental.com/special-promotions 
  13. ราคาโปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถจองและใช้สิทธิได้ (Blackout Period) ในช่วง 31 ม.ค.- 6 ก.พ. 2565 , 6-17 เม.ย. 2565
  14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับจองหากไม่มีรถว่างในช่วงวันหยุดยาว และเทศกาล