• ลูกค้าทรูใช้ 1,000 ทรูพอยท์ แทนเงิน 100 บาท ร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ร่วมสร้างปาฏิหาริย์ช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็กวิกฤตพ้นภัยโควิด-19

  ร่วมสร้างปาฏิหาริย์ ช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็กวิกฤตห้องไอซียู รับมือโควิด-19
  • ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคสนับสนุน มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เพื่อผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤตสู้ภัยโควิด 19
  • เพราะทุกความช่วยเหลือของคุณ ช่วยให้เด็กๆในห้องไอซียู กลับสู่ครอบครัวได้

  เงื่อนไข
  - เงินที่ได้จากการบริจาคจะนำเข้าสู่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 โดยไม่หักค่าใชจ่าย
  - ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนทรูพอยท์ หลังจากกดบริจาค
  - เป็นการบริจาคในนามของบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จํากัด โดยไม่มีการออกใบเสร็จบริจาคให้กับลูกค้า

   


 • ลูกค้าทรูใช้ 500 ทรูพอยท์ แทนเงิน 50 บาท ร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ร่วมสร้างปาฏิหาริย์ช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็กวิกฤตพ้นภัยโควิด-19

  ร่วมสร้างปาฏิหาริย์ ช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็กวิกฤตห้องไอซียู รับมือโควิด-19
  • ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคสนับสนุน มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เพื่อผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤตสู้ภัยโควิด 19
  • เพราะทุกความช่วยเหลือของคุณ ช่วยให้เด็กๆในห้องไอซียู กลับสู่ครอบครัวได้

  เงื่อนไข
  - เงินที่ได้จากการบริจาคจะนำเข้าสู่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 โดยไม่หักค่าใชจ่าย
  - ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนทรูพอยท์ หลังจากกดบริจาค
  - เป็นการบริจาคในนามของบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จํากัด โดยไม่มีการออกใบเสร็จบริจาคให้กับลูกค้า

   


 • ลูกค้าทรูใช้ 100 ทรูพอยท์ แทนเงิน 10 บาท ร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ร่วมสร้างปาฏิหาริย์ช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็กวิกฤตพ้นภัยโควิด-19

  ร่วมสร้างปาฏิหาริย์ ช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็กวิกฤตห้องไอซียู รับมือโควิด-19
  • ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคสนับสนุน มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เพื่อผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤตสู้ภัยโควิด 19
  • เพราะทุกความช่วยเหลือของคุณ ช่วยให้เด็กๆในห้องไอซียู กลับสู่ครอบครัวได้

  เงื่อนไข
  - เงินที่ได้จากการบริจาคจะนำเข้าสู่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 โดยไม่หักค่าใชจ่าย
  - ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนทรูพอยท์ หลังจากกดบริจาค
  - เป็นการบริจาคในนามของบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จํากัด โดยไม่มีการออกใบเสร็จบริจาคให้กับลูกค้า