• ทรูยูร่วมกับ FWD มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าทรู รับฟรีประกันผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน COVID-19 ทุนประกัน 150,000 บาท นาน 60 วัน จำนวน 400,000 สิทธิ์

  รายละเอียดความคุ้มครอง
  ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า อันเกิดจากผลข้างเคียงภายหลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) : 150,000 บาท

  เงื่อนไขการรับประกันภัย
  1. คุ้มครองอาการจากผลข้างเคียงการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ในประเทศไทย เท่านั้น และกระทำการโดยแพทย์ หรือพยาบาล หรือบุคคลกรที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยไม่ว่าจะดำเนินการ ณ สถานที่ได้ก็ตาม
  2. คุ้มครอง 60 วัน หลังจากฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 จำนวน 1 ครั้ง ครั้งแรกภายในระยะเวลาจากที่กรมธรรม์อนุมัติ (ไม่มีระยะเวลารอคอย)
  3. ลูกค้าต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ภายใน 90 วันนับจากวันที่ลงทะเบียน และภายในระยะเวลากิจกรรม (5 มิ.ย. – 31 ธ.ค. 2564)
  4. จำกัด 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์
  5. สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าทรูที่อายุ 18 - 90 ปี

  เงื่อนไขการรับสิทธิ์
  - ลูกค้าทรู 1 ท่าน สามารถกดรับสิทธิ์ได้เพียง 1 ครั้ง / ตลอดระยะเวลากิจกรรม
  - สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าทรูที่อายุ 18 - 90 ปี
  - ลูกค้าทรูต้องดำเนินการลงทะเบียนรับประกันให้เรียบร้อยก่อนการฉีดวัคซีน 1 วัน โดยลูกค้าจะได้รับกรมธรรม์ยืนยันการรับประกันผ่านทาง email หรือ SMS
  - หลังจากลูกค้ากดรับสิทธิ์สำเร็จแล้ว สามารถนำรหัสที่ได้รับไปลงทะเบียนรับความคุ้มครองที่ https://true2.bolttech.co.th 
  - จำกัดจำนวนสิทธิ์รวม 400,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลากิจกรรม
  - ลูกค้าสามารถลงทะเบียน ตั้งแต่ 5 มิ.ย. – 31 ธ.ค. 2564
  - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขั้นตอนการเคลมประกันติดต่อได้ที่ บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร 02-2029500 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.
  - ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  - รับประกันโดย บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันภัย จำกัด (มหาชน)


  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าได้
  - ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า