• ประหยัด ฿15000.00

  ที่ โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี

   

  ลูกค้าทรู ลด 15,000.-
  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอาหารไทย มืออาชีพ (ค่าเรียน 245,000 บาท)
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-1851414, 094-6494664
   
   
   
  เงื่อนไข
  1. สามารถใช้สิทธิ์ภายในเดือนที่กดรับรหัสแล้วเท่านั้น ไม่สามารถใช้ข้ามเดือนได้
  2. ในกรณีที่มีการกดรหัสแล้วไม่ได้นำไปใช้ภายในระยะเวลา ไม่ว่ากรณีใดๆ ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยรหัสคืนในทุกกรณี
  3. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  4. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  5. สำรองสิทธิ์ สมัครเรียน และชำระเงินทั้งหมด ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันเรียน
  6. กรณีที่ผู้เรียนมีจำนวนไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดของแต่ละหลักสูตร ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน เปิดเรียนไปอย่างน้อย 30 วัน

 • ประหยัด ฿5000.00

  ที่ โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี

  ลูกค้าทรู ลด 5,000.-

  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอาหารไทย พื้นฐาน (ค่าเรียน 89,000 บาท)
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-1851414, 094-6494664
   
   
  เงื่อนไข
  1. สามารถใช้สิทธิ์ภายในเดือนที่กดรับรหัสแล้วเท่านั้น ไม่สามารถใช้ข้ามเดือนได้
  2. ในกรณีที่มีการกดรหัสแล้วไม่ได้นำไปใช้ภายในระยะเวลา ไม่ว่ากรณีใดๆ ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยรหัสคืนในทุกกรณี
  3. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  4. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  5. สำรองสิทธิ์ สมัครเรียน และชำระเงินทั้งหมด ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันเรียน
  6. กรณีที่ผู้เรียนมีจำนวนไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดของแต่ละหลักสูตร ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน เปิดเรียนไปอย่างน้อย 30 วัน

 • ประหยัด ฿7500.00

  ที่ โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี

   

  ลูกค้าทรู ลด 7,500.-
  หลักสูตรผู้ประกอบกิจการธุรกิจร้านอาหารไทย 15 วัน (ค่าเรียน 150,000 บาท)
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-1851414, 094-6494664
   
   
   
   
  เงื่อนไข
  1. สามารถใช้สิทธิ์ภายในเดือนที่กดรับรหัสแล้วเท่านั้น ไม่สามารถใช้ข้ามเดือนได้
  2. ในกรณีที่มีการกดรหัสแล้วไม่ได้นำไปใช้ภายในระยะเวลา ไม่ว่ากรณีใดๆ ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยรหัสคืนในทุกกรณี
  3. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  4. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  5. สำรองสิทธิ์ สมัครเรียน และชำระเงินทั้งหมด ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันเรียน
  6. กรณีที่ผู้เรียนมีจำนวนไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดของแต่ละหลักสูตร ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน เปิดเรียนไปอย่างน้อย 30 วัน

 • ประหยัด ฿3000.00

  ที่ โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี

   

  ลูกค้าทรู ลด 3,000.-
  หลักสูตรเชฟอาหารไทย แบบเร่งรัด 90 ชั่วโมง (ค่าเรียน 45,000 บาท)
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-1851414, 094-6494664
   
   
   
   
  เงื่อนไข
  1. สามารถใช้สิทธิ์ภายในเดือนที่กดรับรหัสแล้วเท่านั้น ไม่สามารถใช้ข้ามเดือนได้
  2. ในกรณีที่มีการกดรหัสแล้วไม่ได้นำไปใช้ภายในระยะเวลา ไม่ว่ากรณีใดๆ ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยรหัสคืนในทุกกรณี
  3. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  4. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  5. สำรองสิทธิ์ สมัครเรียน และชำระเงินทั้งหมด ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันเรียน
  6. กรณีที่ผู้เรียนมีจำนวนไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดของแต่ละหลักสูตร ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน เปิดเรียนไปอย่างน้อย 30 วัน

 • ประหยัด ฿500.00

  ที่ โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี

   

  ลูกค้าทรู ลด 500.-
  หลักสูตรระยะสั้น 1 วัน (ค่าเรียนเริ่มต้น 5,500 บาท)
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-1851414, 094-6494664
   
   
   
   
  เงื่อนไข
  1. สามารถใช้สิทธิ์ภายในเดือนที่กดรับรหัสแล้วเท่านั้น ไม่สามารถใช้ข้ามเดือนได้
  2. ในกรณีที่มีการกดรหัสแล้วไม่ได้นำไปใช้ภายในระยะเวลา ไม่ว่ากรณีใดๆ ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยรหัสคืนในทุกกรณี
  3. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  4. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  5. สำรองสิทธิ์ สมัครเรียน และชำระเงินทั้งหมด ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันเรียน
  6. กรณีที่ผู้เรียนมีจำนวนไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดของแต่ละหลักสูตร ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน เปิดเรียนไปอย่างน้อย 30 วัน