• ห้องอาหารที่ร่วมรายการ
  - ห้องอาหาร La Gritla
  - ห้องอาหาร Rim Taley Pool Bar
  - ห้องอาหาร Samutr Bar
  - ห้องอาหาร The Jetty

  เงื่อนไข
  - 1 สิทธิ์ / ใบเสร็จ
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

  วิธีการขอรหัสสิทธิประโยชน์
  - ลูกค้าเครือข่ายทรูมูฟ เอช กด *878*116608# โทรออก (ไม่เสียค่าบริการ)
  - ลูกค้าทรูวิชั่นส์ ทรูออนไลน์ วีพีซีที (กรณีใช้มือถือต่างเครือข่าย) รับสิทธิ์ผ่านทาง Website ที่นี่ หรือรับสิทธิ์ผ่าน TrueYou Application (เพียงดาวน์โหลด ผ่าน Play Store หรือ App Store )

  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าได้
  - ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • *สำหรับการจองห้องพัก 2 คืนขึ้นไป

  สำรองห้องพักได้ที่ www.amari.com โดยระบุรหัสส่วนลดที่ได้จากการกดรับสิทธิ์ ที่ช่อง Promo Code

  เงื่อนไข
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ ระบุที่ช่อง Promo Code บนเว็บไซต์ www.amari.com เมื่อสำรองห้องพัก
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - วันที่ 24 ธ.ค. 2562 - 7 ม.ค. 2563 งดเข้าร่วมโปรโมชั่น
  - การสำรองห้องพักขึ้นอยู่กับห้องพักที่ว่างในขณะนั้น 
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  - ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของ ONYX Hospitality Group ถือเป็นที่สิ้นสุด
  - กรณีที่ลูกค้าทรูมีข้อสงสัย ต้องการใบเสร็จ หรือใบกำกับภาษีสามารถติดต่อโดยตรงกับ ONYX Hospitality Group


  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าได้
  - ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า