• @โรงแรมทวินโลตัส รีสอร์ทแอนด์สปา

  ลูกค้าทรูแบล็ค รับส่วนลด 20% ห้องพักจากราคา Best Available Rate
  - กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน (reservation@twinlotusresort.com) และสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
  - การสำรองห้องพัก ขึ้นอยู่กับห้องว่าง ณ. ขณะนั้น
  - สิทธิพิเศษส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ในระหว่างวันที่: 7 พฤศจิกายน 2565 - 30 เมษายน 2566
  (ยกเว้นช่วงวันที่ 24 ธันวาคม 2565 - 10 มกราคม 2566)

  เงื่อนไข

  1. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  2. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  3. เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่สามารถเข้าพักในโรงแรมได้
  4. สิทธิพิเศษนี้ สามารถใช้ได้กับการเข้าพัก 2 คืนขึ้นไป
  5. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

 • @โรงแรมทวินโลตัส รีสอร์ทแอนด์สปา

  ลูกค้าทรูเรด รับส่วนลด 15% ห้องพักจากราคา Best Available Rate
  - กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน (reservation@twinlotusresort.com) และสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
  - การสำรองห้องพัก ขึ้นอยู่กับห้องว่าง ณ. ขณะนั้น
  - สิทธิพิเศษส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ในระหว่างวันที่: 7 พฤศจิกายน 2565 - 30 เมษายน 2566
  (ยกเว้นช่วงวันที่ 24 ธันวาคม 2565 - 10 มกราคม 2566)

  เงื่อนไข

  1. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  2. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  3. เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่สามารถเข้าพักในโรงแรมได้
  4. สิทธิพิเศษนี้ สามารถใช้ได้กับการเข้าพัก 2 คืนขึ้นไป
  5. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้