• ประกันภัยรถยนต์ leaflet MSIG Motor lite ปลอดภัยทุกการเดินทาง ครอบคลุมถึง 90 วัน
  ราคาเริ่มต้นเพียง 599 บาท เลือกได้ตามใจประกันภัยชั้น 3 หรือ ประกันภัยชั้น 2+,3+

  สำหรับแผนประกันภัยรถยนต์ประเภท Safeguard 2+ , 3+ รับของกำนัลตามรายละเอียดดังนี้ :
  แผนประกันภัย เบี้ยราคา
  -Safe Guard 3+ 1,659 บาท รับ Starbuck e-Coupon 200
  -Safe Guard 2+ 1730 บาท รับ Starbuck e-Coupon 200

  รายละเอียดแผนประกันภัย
  - ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
  - โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 เท่านั้น
  - สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/ แลก/ ทอนเป็นเงินสดได้
  - เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  - เงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถตรวจสอบได้จากสื่อประชาสัมพันธ์อื่นเพิ่มเติม
  - บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า/ บริการ หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องประการใด โปรดติดต่อผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการโดยตรง

  เงื่อนไขการรับประกันภัย
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปกรอกลงใน Link คลิก https://www.msig-thai.com/trueyou/motorlite
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  - อายุรถที่รับประกัน ไม่เกิน 25 ปี ซ่อมอู่ประกัน
  - คุ้มครอง รถยนต์นั่งส่วนบุคคล และ รถยนต์โดยสาร ไม่เกิน 12 ที่นั่ง
  - ยกเว้นรถตู้โดยสารทุกประเภท รถยนต์กระบะบรรทุ
  - รถต้องจดทะเบียนเป็นส่วนบุคคลเท่านั้น ยกเว้น รถยนต์ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
  - ไม่รับประกันภัยรถยนต์ยี่ห้อ Audi, BMW, Volk, Volvo,Chevrolet ,รถยนต์ยี่ห้อ/รุ่น ที่นำเข้า, รถ sport
  - ไม่รับประกันรถยนต์ที่ใช้สำหรับรับจ้างหรือให้เช่า หรือรถที่ใช้ในการพาณิชย์
  - ไม่รับรถดัดแปลงสภาพ, รถกระบะที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น โครงหลังคา, โครงเหล็ก, ตู้ทึบ หรือมีวัตถุประสงค์ในการใช้บรรทุกหรือขนส่งสินค้า เป็นต้น
  - มูลค่ารถยนต์ขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก
  - ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ไม่ใช่มาตรฐานของโรงงาน
  - ผ่อนได้ 0% 4 เดือน (เบี้ยประกันภัย 2,500 บาทขึ้นไป)

   


 • รายละเอียดแผนประกันภัย
  - ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
  - โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2020 เท่านั้น
  - สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/ แลก/ ทอนเป็นเงินสดได้
  - เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  - บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า/ บริการ หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องประการใด โปรดติดต่อผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการโดยตรง

  เงื่อนไขการรับประกันภัย
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปกรอกลงใน Link คลิก https://www.msig-thai.com/trueyou/domestic
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  ผู้เอาประกันภัยต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
  - รับประกันอายุ 1-80 ปีบริบูรณ์
  - ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถขอเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์นี้ได้เพียง 1 ฉบับในเวลาเดียวกัน
  - ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเริ่มต้นเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น และสิ้นสุดที่ประเทศไทยเท่านั้น
  - ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงและสมบูรณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ
  - ผู้ขอเอาประกันภัยตกลงยินยอมและอนุญาตให้สถานพยาบาล รวมถึงโรงพยาบาล และคลินิก, เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัย หรือ องค์กรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลให้กับบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เมื่อมีการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอเอาประกันภัย