• ลูกค้าทรู รับส่วนลด 15 % เมื่อซื้อประกันรถยนต์และ พ.ร.บ. รถยนต์ กับ Frank.co.th (ยกเว้นประกันชั้น 3 และ 3+)

  เงื่อนไข
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ ใส่รหัสส่วนลดที่หน้าชำระเงิน http://bit.ly/2FM6Ft8
  - สิทธิพิเศษนี้ ยกเว้นประกันชั้น 3 และ 3+
  - สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2563
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์การใช้ส่วนลดในกรณีที่ลูกค้าละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น หรือใช้โปรโมชั่นในทางที่ผิด
  - กรณีมีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนี้ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาด สิ้นสุด และเป็นที่ยุติ