• *สำหรับการจองห้องพัก 2 คืนขึ้นไป

  สำรองห้องพักได้ที่ www.amari.com โดยระบุรหัสส่วนลดที่ได้จากการกดรับสิทธิ์ ที่ช่อง Promo Code

  เงื่อนไข
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ ระบุที่ช่อง Promo Code บนเว็บไซต์ www.amari.com เมื่อสำรองห้องพัก
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - วันที่ 21-31 ธ.ค. 2562 งดเข้าร่วมโปรโมชั่น
  - การสำรองห้องพักขึ้นอยู่กับห้องพักที่ว่างในขณะนั้น 
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  - ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของ ONYX Hospitality Group ถือเป็นที่สิ้นสุด
  - กรณีที่ลูกค้าทรูมีข้อสงสัย ต้องการใบเสร็จ หรือใบกำกับภาษีสามารถติดต่อโดยตรงกับ ONYX Hospitality Group

   


  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าได้
  - ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า