• เงื่อนไข
    - เงินที่ได้จากการบริจาคจะนำเข้าสู่ "องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย” โดยไม่หักค่าใช้จ่าย
    - ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนน TruePoint หลังจากกดบริจาค
    - เป็นการบริจาคในนามของบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จํากัด โดยไม่มีการออกใบเสร็จบริจาคให้กับลูกค้า
    - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
    - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้