• ช้อปเลย : https://www.lazada.co.th/shop-groceries-beverages-softdrinks-mixers-sodawater/?imarket-thailand&from=wangpu

  เงื่อนไข
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปกรอกลงใน Link https://www.lazada.co.th/shop-groceries-beverages-softdrinks-mixers-sodawater/?imarket-thailand&from=wangpu
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้