• เงื่อนไข

  - 6,000 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ

  - เงินที่ได้จากการบริจาคจะนำเข้าโครงการ Care The Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect โดย SET บริจาคเพื่อปลูกป่า ต้นละ 200 บาท (1 ไร่ ปลูกได้ 200 ต้น)

  - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนน TruePoint หลังจากกดบริจาค

  - การบริจาคเป็นการบริจาคในนามของบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จํากัด โดยไม่มีการออกใบเสร็จการบริจาคให้กับลูกค้า

  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้

  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้


 • เงื่อนไข

  - จำกัด 18,000 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ

  - เงินที่ได้จากการบริจาคจะนำเข้าโครงการ Care The Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect โดย SET บริจาคเพื่อปลูกป่า ต้นละ 200 บาท (1 ไร่ ปลูกได้ 200 ต้น)

  - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนน TruePoint หลังจากกดบริจาค

  - การบริจาคเป็นการบริจาคในนามของบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จํากัด โดยไม่มีการออกใบเสร็จการบริจาคให้กับลูกค้า

  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้

  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้


 • เงื่อนไข

  - จำกัด 48,000 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ

  - เงินที่ได้จากการบริจาคจะนำเข้าโครงการ Care The Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect โดย SET บริจาคเพื่อปลูกป่า ต้นละ 200 บาท (1 ไร่ ปลูกได้ 200 ต้น)

  - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนน TruePoint หลังจากกดบริจาค

  - การบริจาคเป็นการบริจาคในนามของบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จํากัด โดยไม่มีการออกใบเสร็จการบริจาคให้กับลูกค้า

  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้

  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้