• เงื่อนไข
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปกรอกที่ https://www.msig-thai.com/trueyou/travel เพื่อรับสิทธิ์
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  - ลูกค้าซื้อผ่านเว็บไซต์ที่กำหนดเท่านั้น
  - ลูกค้ากรอก Promotion Code ที่กำหนดเพื่อยืนยันสิทธิ์
  - กรณียกเลิกกรมธรรม์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบัตรกำนัลคืน
  - สำหรับสตาร์บัคส์ e-coupon บริษัท ฯ จะจัดส่งทาง SMS ตามเบอร์มือถือที่ระบุไว้ในกรมรรม์ ภายใน 15 วันทำการ (จันทร์ - ศุกร์)
  - ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับลูกค้าที่ทำถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด
  - รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถเปลี่ยน หรือคืนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้
  - ระยะเวลาในการใช้ส่วนลดของแต่ละโค้ดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆของบริษัทฯได้
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

   


 • ลูกค้าทรู ลด 10% เมื่อซื้อประกันภัยเดินทางต่างประเทศ ทั้งรายเที่ยว และรายปี
  - เบี้ย 400 บาท /กรมธรรม์ รับสตาร์บัคส์ e-coupon 100 บาท 
  - เบี้ย 1000 บาท /กรมธรรม์ รับสตาร์บัคส์ e-coupon 200 บาท
  - เบี้ย 1500 บาท /กรมธรรม์ รับสตาร์บัคส์ e-coupon 400 บาท 
  - เบี้ย 2000 บาท /กรมธรรม์ รับสตาร์บัคส์ e-coupon 600 บาท

  เงื่อนไข
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ กรอกที่ https://www.msig-thai.com/trueyou/travel เพื่อรับสิทธิ์
  - ลูกค้าซื้อผ่านเว็บไซต์ที่กำหนดเท่านั้น
  - กรณียกเลิกกรมธรรม์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบัตรกำนัลคืน 
  - สำหรับสตาร์บัคส์ e-coupon บริษัท ฯ จะจัดส่งทาง SMS ตามเบอร์มือถือที่ระบุไว้ในกรมรรม์ ภายใน 15 วันทำการ (จันทร์ - ศุกร์)
  - ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับลูกค้าที่ทำถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด 
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  - ระยะเวลาในการใช้ส่วนลดของแต่ละโค้ดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆของบริษัทฯได้