• ประหยัดสูงสุด ฿100

  ที่ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

  ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 199 คะนน แลกบัตรกำนัลมูลค่า 100 บาท
   
  เงื่อนไข
  1. ลูกค้าทรูแสดงทรูการ์ดหรือบัตรประชาชนตัวจริงเพื่อรับสิทธิ์ผ่านเครื่อง EDC ณ จุดแลกรับสิทธิ์ โดยเจ้าของบัตรทรูการ์ดหรือเจ้าของบัตรประชาชนจะต้องแลกรับสิทธิ์ด้วยตนเอง ณ จุดแลกรับสิทธิ์ เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับสิทธิ์แทนผู้อื่น
  2. จำกัด 1 ท่าน / สิทธิ์ / เดือน , สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด (จำกัด 200 สิทธิ์ ตลอดรายการ)
  3. ระยะเวลาการร่วมราย 1 กุมภาพัน 2564 - 31 พฤษภาคม 2564 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมดเท่านั้น
  4. บัตรกำนัลมูลสามารถใช้ได้ในช่วงวันที่ระบุในบัตรกำนัลเท่านั้น
  5. บัตรกำนัลใช้ได้กับร้านค้าประเภท Shopping ที่ร่วมรายการสามารถใช้ได้ในช่วงวันที่ระบุในเอกสารแนบกับบัตรกำนัลเท่านั้น
  6. บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยน แลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ กรณีบัตรกำนัลเงินสดชำรุด ฉีกขาด หรือ สูญหาย
  8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและระงับใช้ได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

 • ประหยัด ฿100

  ที่ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

  ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 249 คะแนน แลกบัตรกำนัลมูลค่า 100 บาท

   
  เงื่อนไข
  1. ลูกค้าทรูแสดงทรูการ์ดหรือบัตรประชาชนตัวจริงเพื่อรับสิทธิ์ผ่านเครื่อง EDC ณ จุดแลกรับสิทธิ์ โดยเจ้าของบัตรทรูการ์ดหรือเจ้าของบัตรประชาชนจะต้องแลกรับสิทธิ์ด้วยตนเอง ณ จุดแลกรับสิทธิ์ เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับสิทธิ์แทนผู้อื่น
  2. จำกัด 1 ท่าน / สิทธิ์ / เดือน , สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด (จำกัด 200 สิทธิ์ ตลอดรายการ)
  3. ระยะเวลาการร่วมราย 1 กุมภาพัน 2564 - 31 พฤษภาคม 2564 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมดเท่านั้น
  4. บัตรกำนัลมูลสามารถใช้ได้ในช่วงวันที่ระบุในบัตรกำนัลเท่านั้น
  5. บัตรกำนัลใช้ได้กับร้านค้าประเภท Shopping ที่ร่วมรายการสามารถใช้ได้ในช่วงวันที่ระบุในเอกสารแนบกับบัตรกำนัลเท่านั้น
  6. บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยน แลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ กรณีบัตรกำนัลเงินสดชำรุด ฉีกขาด หรือ สูญหาย
  8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและระงับใช้ได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าได้
  - ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ประหยัด ฿100

  ที่ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

  ลูกค้าทรู ใช้คะแนนทรูพอยท์ 329 คะแนน แลกบัตรกำนัลมูลค่า 100 บาท

  เงื่อนไข
  1. ลูกค้าทรูแสดงทรูการ์ดหรือบัตรประชาชนตัวจริงเพื่อรับสิทธิ์ผ่านเครื่อง EDC ณ จุดแลกรับสิทธิ์ โดยเจ้าของบัตรทรูการ์ดหรือเจ้าของบัตรประชาชนจะต้องแลกรับสิทธิ์ด้วยตนเอง ณ จุดแลกรับสิทธิ์ เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับสิทธิ์แทนผู้อื่น
  2. จำกัด 1 ท่าน / สิทธิ์ / เดือน , สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด (จำกัด 200 สิทธิ์ ตลอดรายการ)
  3. ระยะเวลาการร่วมราย 1 กุมภาพัน 2564 - 31 พฤษภาคม 2564 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมดเท่านั้น
  4. บัตรกำนัลมูลสามารถใช้ได้ในช่วงวันที่ระบุในบัตรกำนัลเท่านั้น
  5. บัตรกำนัลใช้ได้กับร้านค้าประเภท Shopping ที่ร่วมรายการสามารถใช้ได้ในช่วงวันที่ระบุในเอกสารแนบกับบัตรกำนัลเท่านั้น
  6. บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยน แลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ กรณีบัตรกำนัลเงินสดชำรุด ฉีกขาด หรือ สูญหาย
  8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและระงับใช้ได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

 • Save ฿500

  @ The EmQuartier

  ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 999 คะแนน แลกบัตรกำนัลมูลค่า 500 บาท

   
  เงื่อนไข
  1. ลูกค้าทรูแสดงทรูการ์ดหรือบัตรประชาชนตัวจริงเพื่อรับสิทธิ์ผ่านเครื่อง EDC ณ จุดแลกรับสิทธิ์ โดยเจ้าของบัตรทรูการ์ดหรือเจ้าของบัตรประชาชนจะต้องแลกรับสิทธิ์ด้วยตนเอง ณ จุดแลกรับสิทธิ์ เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับสิทธิ์แทนผู้อื่น
  2. จำกัด 1 ท่าน / สิทธิ์ / เดือน , สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด (จำกัด 200 สิทธิ์ ตลอดรายการ)
  3. ระยะเวลาการร่วมราย 1 กุมภาพัน 2564 - 31 พฤษภาคม 2564 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมดเท่านั้น
  4. บัตรกำนัลมูลสามารถใช้ได้ในช่วงวันที่ระบุในบัตรกำนัลเท่านั้น
  5. บัตรกำนัลใช้ได้กับร้านค้าประเภท Shopping ที่ร่วมรายการสามารถใช้ได้ในช่วงวันที่ระบุในเอกสารแนบกับบัตรกำนัลเท่านั้น
  6. บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยน แลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ กรณีบัตรกำนัลเงินสดชำรุด ฉีกขาด หรือ สูญหาย
  8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและระงับใช้ได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

 • ประหยัด ฿500

  ที่ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

  ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 1,250 คะแนน แลกบัตรกำนัลมูลค่า 500 บาท

   
  เงื่อนไข
  1. ลูกค้าทรูแสดงทรูการ์ดหรือบัตรประชาชนตัวจริงเพื่อรับสิทธิ์ผ่านเครื่อง EDC ณ จุดแลกรับสิทธิ์ โดยเจ้าของบัตรทรูการ์ดหรือเจ้าของบัตรประชาชนจะต้องแลกรับสิทธิ์ด้วยตนเอง ณ จุดแลกรับสิทธิ์ เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับสิทธิ์แทนผู้อื่น
  2. จำกัด 1 ท่าน / สิทธิ์ / เดือน , สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด (จำกัด 200 สิทธิ์ ตลอดรายการ)
  3. ระยะเวลาการร่วมราย 1 กุมภาพัน 2564 - 31 พฤษภาคม 2564 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมดเท่านั้น
  4. บัตรกำนัลมูลสามารถใช้ได้ในช่วงวันที่ระบุในบัตรกำนัลเท่านั้น
  5. บัตรกำนัลใช้ได้กับร้านค้าประเภท Shopping ที่ร่วมรายการสามารถใช้ได้ในช่วงวันที่ระบุในเอกสารแนบกับบัตรกำนัลเท่านั้น
  6. บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยน แลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ กรณีบัตรกำนัลเงินสดชำรุด ฉีกขาด หรือ สูญหาย
  8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและระงับใช้ได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

 • ประหยัด ฿500

  ที่ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

  ลูกค้าทรู ใช้คะแนนทรูพอยท์ 1,599 คะแนน แลกบัตรกำนัลมูลค่า 500 บาท

   
  เงื่อนไข
  1. ลูกค้าทรูแสดงทรูการ์ดหรือบัตรประชาชนตัวจริงเพื่อรับสิทธิ์ผ่านเครื่อง EDC ณ จุดแลกรับสิทธิ์ โดยเจ้าของบัตรทรูการ์ดหรือเจ้าของบัตรประชาชนจะต้องแลกรับสิทธิ์ด้วยตนเอง ณ จุดแลกรับสิทธิ์ เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับสิทธิ์แทนผู้อื่น
  2. จำกัด 1 ท่าน / สิทธิ์ / เดือน , สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด (จำกัด 200 สิทธิ์ ตลอดรายการ)
  3. ระยะเวลาการร่วมราย 1 กุมภาพัน 2564 - 31 พฤษภาคม 2564 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมดเท่านั้น
  4. บัตรกำนัลมูลสามารถใช้ได้ในช่วงวันที่ระบุในบัตรกำนัลเท่านั้น
  5. บัตรกำนัลใช้ได้กับร้านค้าประเภท Shopping ที่ร่วมรายการสามารถใช้ได้ในช่วงวันที่ระบุในเอกสารแนบกับบัตรกำนัลเท่านั้น
  6. บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยน แลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ กรณีบัตรกำนัลเงินสดชำรุด ฉีกขาด หรือ สูญหาย
  8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและระงับใช้ได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า