• เงื่อนไข
  - 1 ท่าน / 3 สิทธิ์ / เดือน 
  - จำกัด 2,600,000 สิทธิ์ / แคมเปญ
  - คูปองสามารถใช้แทนเงินสดเพื่อแลกสินค้าผ่านตู้ Vending Plus ที่ร่วมรายการเท่านั้น
  - สินค้ามีจำนวนจำกัด โปรดตรวจสอบสินค้า ก่อนกดแลกคูปอง
  - คูปองสามารถใช้ ได้ 1 ครั้งเท่านั้น (ไม่สามารถใช้ซ้ำได้)
  - คูปองที่แลกรับสิทธิ์มาแล้วในแต่ละเดือน จะหมดอายุ ณ วันสุดท้ายของเดือนนั้นๆ
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  - หากลูกค้ากดแลกรับสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืน TruePoint ทุกกรณี