• เงื่อนไข
  - จำกัด 1 ท่าน / 1 หมายเลขโทรศัพท์ / 2 สิทธิ์ / สัปดาห์
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  - สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าไม่เกิน 4,999 บาท / บิล เท่านั้น
  - รหัสส่วนลด 1 รหัส / 1 ใบเสร็จเท่านั้น
  - ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่นๆได้
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้


 • เงื่อนไข
  - จำกัด 1 ท่าน / 1 หมายเลขโทรศัพท์ / 2 สิทธิ์ / สัปดาห์
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  - รหัสส่วนลด 1 รหัส / 1 ใบเสร็จเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าไม่เกิน 4,999 บาท / บิล เท่านั้น
  - ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่นๆได้
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้