• ประหยัดเริ่มต้น ฿600.00

  ที่ โฮเทล มิส เขาใหญ่

  ลูกค้าทรูแบล็ครับส่วนลด 15% ห้องพัก จากราคา Best Available Rate

  กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าก่อนทำการเข้าพัก สามารถตรวจสอบห้องพักว่างในวันที่ต้องการใช้สิทธิ์กับทางโรงแรมโดยตรงได้ที่ โทร. 044 049 069,
  https://www.facebook.com/MYSkhaoyai หรือ LINE Official: @myskhaoyai โดยแสดงข้อความที่ได้จากการกดรับสิทธิ์กับทางโรงแรม

  สิทธิพิเศษนี้ ยกเว้น ช่วงวันศุกร์ วันเสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดต่อเนื่อง
   
   
  เงื่อนไข
  1. กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าก่อนทำการเข้าพัก สามารถตรวจสอบห้องพักว่างในวันที่ต้องการใช้สิทธิ์กับทางโรงแรมโดยตรงได้ที่ โทร. 044 049 069,
  https://www.facebook.com/MYSkhaoyai หรือ LINE Official: @myskhaoyai โดยแสดงข้อความที่ได้จากการกดรับสิทธิ์กับทางโรงแรม
  2. ในกรณีที่มีการกดรหัสแล้วไม่ได้นำไปใช้ภายในระยะเวลา ไม่ว่ากรณีใดๆ ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยรหัสคืนในทุกกรณี
  3. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  4. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  5. สิทธิพิเศษนี้ ยกเว้น ช่วงวันศุกร์ วันเสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดต่อเนื่อง

 • ประหยัดเริ่มต้น ฿400.00

  ที่ โฮเทล มิส เขาใหญ่

  ลูกค้าทรูเรดรับส่วนลด 10% ห้องพัก จากราคา Best Available Rate

  กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าก่อนทำการเข้าพัก สามารถตรวจสอบห้องพักว่างในวันที่ต้องการใช้สิทธิ์กับทางโรงแรมโดยตรงได้ที่ โทร. 044 049 069,
  https://www.facebook.com/MYSkhaoyai หรือ LINE Official: @myskhaoyai โดยแสดงข้อความที่ได้จากการกดรับสิทธิ์กับทางโรงแรม

  สิทธิพิเศษนี้ ยกเว้น ช่วงวันศุกร์ วันเสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดต่อเนื่อง
   
   
   
  เงื่อนไข
  1. กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าก่อนทำการเข้าพัก สามารถตรวจสอบห้องพักว่างในวันที่ต้องการใช้สิทธิ์กับทางโรงแรมโดยตรงได้ที่ โทร. 044 049 069,
  https://www.facebook.com/MYSkhaoyai หรือ LINE Official: @myskhaoyai โดยแสดงข้อความที่ได้จากการกดรับสิทธิ์กับทางโรงแรม
  2. ในกรณีที่มีการกดรหัสแล้วไม่ได้นำไปใช้ภายในระยะเวลา ไม่ว่ากรณีใดๆ ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยรหัสคืนในทุกกรณี
  3. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  4. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  5. สิทธิพิเศษนี้ ยกเว้น ช่วงวันศุกร์ วันเสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดต่อเนื่อง