• ประหยัด ฿15

  ที่ comico

  Coins รูปแบบใหม่ ใช้สำหรับ “เช่า” การ์ตูนหรือนิยายในเรื่องที่กำหนดเท่านั้น

   

  เงื่อนไข

  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ กรอกรหัสที่ http://www.comico.in.th/ 
  - 1 สิทธิ์/comico ID/แคมเปญ
  - 1 comico ID มีสิทธิใช้รหัสได้เพียง 1 ครั้ง
  - รหัสนี้ไม่สามารถโอนหรือจำหน่ายได้
  - Reward Coins มีอายุการใช้งาน 5 วัน นับจากวันที่ได้รับ Reward Coins
  - Reward Coins ใช้สำหรับการ “เช่า”การ์ตูน ในส่วน Webcomic หรือนิยาย ในส่วน Webnovel ที่มีรูป Reward Coins ระบุไว้เท่านั้น
  - อ่านฟรี’เฉพาะตอนที่ระบุว่าอ่านฟรี
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  - หากมีข้อสงสัยอื่นๆ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https: fb.me/comicoTH