• ประหยัดเริ่มต้น ฿75.00

  ที่ ร้านอาหาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและภูเก็ต

  สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินภูเก็ต
  1. Ess Corner ส่วนลด 15%
  2. Pie Face ส่วนลด 15%
  3. Lee Cafe' ส่วนลด 15%
  4. Juice&More ส่วนลด 15%
  5. Gloria Jean's Coffee ส่วนลด 15%
  6. Punthai Coffee ส่วนลด 15%
  7. Pun le One ส่วนลด 15%
  8. Bake A Wish ส่วนลด 15%
  9. Zurich Bread Café ส่วนลด 15%
  10. Thong Kitchen ส่วนลด 15%

  เงื่อนไข

   

 • ประหยัดเริ่มต้น ฿50.00

  ที่ ร้านอาหาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและภูเก็ต

  ลูกค้าทรู ลด 10% ร้านค้าที่ร่วมรายการ

  สนามบินสุวรรณภูมิ / ดอนเมือง และภูเก็ต
  1. Ess Corner ส่วนลด 10%
  2. Pie Face ส่วนลด 10%
  3. Rees Specialty Coffee ส่วนลด 10%
  4. Lee Cafe' ส่วนลด 10%
  5. Burger King ส่วนลด 10%
  6. The Coffee Club ส่วนลด 10%
  7. Mrs. Wrap ส่วนลด 10%
  8. Bonchon ส่วนลด 10%
  9. Koh Hop Bar ส่วนลด 10%
  10. Imm Rice & Noodle ส่วนลด 10%
  11. Milch ส่วนลด 10%
  12. Juice&More ส่วนลด 10%
  13. Upper Crust ส่วนลด 10%
  14. Camden Food co ส่วนลด 10%
  15. Gloria Jean's Coffee ส่วนลด 10%
  16. Aroi ส่วนลด 10%
  17. Dairy Queen ส่วนลด 10%
  18. Pototo Corner ส่วนลด 10%
  19. The Pizza Company ส่วนลด 10%
  20. Taco bell ซื้อเมนู California Burrito Combo ในราคาพิเศษ
  21. Coffee World ส่วนลด 10% เมื่อซื้อสินค้าครบ 350 บาทขึ้นไป
  22. Punthai Coffee ส่วนลด 10% สำหรับเครื่องดื่มร้อน / เย็น / ปั่น
  23. Roasty by Rai Reun Rom ส่วนลด 10%
  24. Pun le One ส่วนลด 10%
  25. Bake A Wish ส่วนลด 10%
  26. Jip Jip ส่วนลด 10% เมื่อใช้บริการครบ 300 บาท ขึ้นไป
  27. 88 CAFE Juicery ส่วนลด 10%
  28. ThongYoy Cafe ส่วนลด 10% เมื่อใช้บริการครบ 1,000 บาท ขึ้นไป
  29. Noodle Express ส่วนลด 10%
  30. Cafe Ritazza ส่วนลด 10%
  31. Hugs ส่วนลด 10%
  32. Runway2 ส่วนลด 10%

  เงื่อนไข

  1. สามารถใช้สิทธิ์ภายในเดือนที่กดรับรหัสแล้วเท่านั้น ไม่สามารถใช้ข้ามเดือนได้
  2. ในกรณีที่มีการกดรหัสแล้วไม่ได้นำไปใช้ภายในระยะเวลา ไม่ว่ากรณีใดๆ ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยรหัสคืนในทุกกรณี
  3. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  4. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  5. ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามใช้รูปภาพ capture เพื่อรับสิทธิ์ในทุกกรณี