• Ari Long Socks Camo [ถุงเท้าฟุตบอลยาวลายทหาร]
  TruePoint

  Ari Long Socks Camo [ถุงเท้าฟุตบอลยาวลายทหาร]

  ใช้ได้ถึง 31 Dec 2019

  ลูกค้าทรู ใช้ 110 ทรูพอยท์ + 110 บาท แลกรับ Ari Long Socks Camo [ถุงเท้าฟุตบอลยาวลายทหาร] มูลค่า 220 บาท
  - 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / เดือน
  - สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด


  เงื่อนไข
  - 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / เดือน
  - สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น 
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้ 
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้