• รถฮีโน่บัส ระดับพรีเมียม เดินทางอย่างปลอดภัย มาพร้อมความสะดวกสบาย บริการทั่วประเทศ เหมาะสำหรับทริปขององค์กร และบริษัทท่องเที่ยว
  - จำนวน 32/40 ที่นั่ง
  - พนักงานขับรถสุภาพ ผ่านการอบรม ตรวจสอบตามมาตรฐาน
  - บริการทั่วประเทศ
  - หน้าต่างบานใหญ่เห็นวิวได้ชัดเจน
  - ฟรี Car Wi-Fi ภายในรถ
  - จอทีวี LCD
  - พอร์ตชาร์จUSB
  - ประกันภัยชั้น 1

  เงื่อนไข
  - สำรองบริการผ่าน True Leasing Call Center 1279 หรือที่เคาเตอร์สาขากรุงเทพฯ สาขาสนามบินเชียงราย สาขาเชียงใหม่ และสาขาภูเก็ต
  โดยแจ้งรหัสที่ได้รับจากการกดรับสิทธิ์แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อรับสิทธิพิเศษ
  - 1 รหัสส่วนลด/ ท่าน/ สิทธิ์/ เดือน
  - สามารถใช้ได้ทุกแพ็คเกจ ยกเว้น Half Day และ Airport Transfer
  - ลูกค้าทรูสามารถใช้สิทธิ์รับส่วนลดได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2563
  - ราคาแพ็กเกจรวมค่าน้ำมัน / คนขับ / ทางด่วน / เครื่องดื่ม / WiFi เรียบร้อยแล้ว
  - มีประกันภัยชั้น 1 ทุกที่นั่ง
  - ราคาโปรโมชั่นนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  - กรณีใช้งานเกินจากเวลาที่กำหนดคิดค่าล่วงเวลาชั่วโมงละ 1,000 บาท
  - ลูกค้าต้องชำระค่าบริการเต็มจำนวนเพื่อยืนยันการจอง อย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
  - ลูกค้าต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
  - หากผู้เช่าประสงค์จะทำการยกเลิกการเช่ารถหลังจากยืนยันและชำระเงินแล้ว จะไม่สามารถคืนเงินในทุกกรณี แต่สามารถแจ้งให้บริษัทเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเดินทางได้
  - หากผู้เช่าต้องการขยายการเช่าที่เกินวันและเวลาสิ้นสุด ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  - ราคาโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น
  - ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการตามลำดับการจอง
  - เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  - ในกรณีที่ไม่สามารถมาใช้สิทธิ์ได้ด้วยตนเอง สามารถให้บุคคลอื่นมารับบริการแทนได้ โดยต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเขียนมอบสิทธิ และลายเซ็นของเจ้าของบัตรมาแสดง
  - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน TruePoint ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการแลกรับสิทธิ์สำเร็จเรียบร้อยแล้ว
  - ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้
  - ไม่สามารถออกใบเสร็จในนามของนิติบุคคลได้