• ใช้ 100 ทรูพอยท์ แทนเงินบริจาค 10 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการ ก้าวคนละก้าว

  โครงการ "ก้าวคนละก้าว" มุ่งเน้นการช่วยเหลือโรงพยาบาล และจะเพิ่มเติมการช่วยเหลือไปถึงโรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลขนาดเล็ก เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุด เป็นประตูด่านแรกที่ประชาชนจะเข้ารับการบริการ หากโรงพยาบาลชุมชนสามารถพัฒนาศักยภาพในการรักษา ก็จะสามารถแบ่งเบาภาระให้กับโรงพยาบาลประจำจังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ได้

  เงื่อนไข
  - เงินที่ได้จากการบริจาคจะนำเข้าสู่โครงการ "ก้าวคนละก้าว" โดยไม่หักค่าใช้จ่าย
  - ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนทรูพอยท์หลังจากกดบริจาค

   


 • ใช้ 500 ทรูพอยท์ แทนเงินบริจาค 50 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการ ก้าวคนละก้าว

  โครงการ "ก้าวคนละก้าว" มุ่งเน้นการช่วยเหลือโรงพยาบาล และจะเพิ่มเติมการช่วยเหลือไปถึงโรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลขนาดเล็ก เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุด เป็นประตูด่านแรกที่ประชาชนจะเข้ารับการบริการ หากโรงพยาบาลชุมชนสามารถพัฒนาศักยภาพในการรักษา ก็จะสามารถแบ่งเบาภาระให้กับโรงพยาบาลประจำจังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ได้

  เงื่อนไข
  - เงินที่ได้จากการบริจาคจะนำเข้าสู่โครงการ "ก้าวคนละก้าว" โดยไม่หักค่าใช้จ่าย
  - ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนทรูพอยท์หลังจากกดบริจาค

   


 • ใช้ 1,000 ทรูพอยท์ แทนเงินบริจาค 100 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการ ก้าวคนละก้าว
  โครงการ "ก้าวคนละก้าว" มุ่งเน้นการช่วยเหลือโรงพยาบาล และจะเพิ่มเติมการช่วยเหลือไปถึงโรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลขนาดเล็ก เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุด เป็นประตูด่านแรกที่ประชาชนจะเข้ารับการบริการ หากโรงพยาบาลชุมชนสามารถพัฒนาศักยภาพในการรักษา ก็จะสามารถแบ่งเบาภาระให้กับโรงพยาบาลประจำจังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ได้

  เงื่อนไข
  - เงินที่ได้จากการบริจาคจะนำเข้าสู่โครงการ "ก้าวคนละก้าว" โดยไม่หักค่าใช้จ่าย
  - ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนทรูพอยท์หลังจากกดบริจาค

   


 • ใช้ 3,000 ทรูพอยท์ แทนเงินบริจาค 300 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการ ก้าวคนละก้าว

  โครงการ "ก้าวคนละก้าว" มุ่งเน้นการช่วยเหลือโรงพยาบาล และจะเพิ่มเติมการช่วยเหลือไปถึงโรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลขนาดเล็ก เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุด เป็นประตูด่านแรกที่ประชาชนจะเข้ารับการบริการ หากโรงพยาบาลชุมชนสามารถพัฒนาศักยภาพในการรักษา จะสามารถแบ่งเบาภาระให้กับโรงพยาบาลประจำจังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ได้

  เงื่อนไข
  - เงินที่ได้จากการบริจาคจะนำเข้าสู่โครงการ "ก้าวคนละก้าว" โดยไม่หักค่าใช้จ่าย
  - ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนทรูพอยท์หลังจากกดบริจาค