• ขอรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่ 2 มีนาคม - 31 ตุลาคม 2563
  *สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้เมื่อเข้าพักขั้นต่ำ 2 คืน (ลูกค้าต้องสำรองห้องพัก 1 คืน หรือมากกว่า จึงสามารถใช้บัตรกำนัล 1 คืนฟรีได้)

  เงื่อนไข
  - ลูกค้าขอรับสิทธิ์โดยกรอก E-Voucher Redemption Form ได้ที่ http://bit.ly/SACTrueYou กรอกรหัสที่ได้จากกดรับสิทธิ์ ที่ช่อง E-VOUCHER CODE
  - คูปอง 1 ใบต่อครอบครัว
  - สามารถเข้าพักได้สูงสุด ผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 2 ท่าน (อายุต่ำกว่า 16 ปี)
  - ห้องไม่รวมอาหารเช้า
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - กรุณาเช็กห้องว่างล่วงหน้า การรับจองขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่าง ณ ขณะนั้น
  - ข้อจำกัด พิเศษของโรงแรมโนโวเทลหัวหิน: ไม่มีให้บริการในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันเสาร์
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้เมื่อเข้าพักขั้นต่ำ 2 คืน (ลูกค้าต้องสำรองห้องพัก 1 คืน หรือมากกว่า จึงสามารถใช้บัตรกำนัลฟรี 1 คืนฟรีได้)
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  - เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด

   


 • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าที่ https://novotelhuahin.com โดยระบุรหัสโปรโมชั่นที่ได้จากการกดรับสิทธิ์ ที่ช่อง Preferential Code

  เงื่อนไข
  - ลูกค้านำรหัสโปรโมชั่นที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ สำรองห้องพักล่วงหน้าที่ https://novotelhuahin.com
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - การสำรองห้องพักขึ้นอยู่กับห้องพักที่ว่างในขณะนั้น
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้เมื่อสำรองห้องพัก 2 คืน ขึ้นไป
  - ขอสงวนการใช้สิทธิพิเศษในช่วง 5 ก.ย.62, 14 ก.ย.62, 20 - 21 ก.ย.62, 27 - 28 ก.ย.62, 12- 13 ต.ค. 62, 5 - 9 ธ.ค. 62, 20 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63, 20 - 27 ม.ค. 63, 8 - 9 ก.พ. 63, 10 - 17 เม.ย. 63
  - สามารถเข้าพักได้สูงสุด ผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 2 ท่าน
  - Cancellation Policy: Fully Prepaid, Non refundable
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้