• เงื่อนไข
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562 
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้


 • เงื่อนไข
  - 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / สัปดาห์
  - จำกัด 1,000 สิทธิ์ / เดือน
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  - เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  - เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ

  สาขาที่ร่วมรายการ
  - ชลาชล เซ็นทรัล พระราม 9 - กรุงเทพมหานคร
  - ชลาชล สยามเซ็นเตอร์ - กรุงเทพมหานคร
  - ชลาชล เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ - กรุงเทพมหานคร
  - ชลาชล ไอคอน สยาม - กรุงเทพมหานคร