• เงื่อนไข
  - จำกัด 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์/ เดือน
  - จำกัด 3,600 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ
  - ลูกค้าทรูแสดงบาร์โค้ดหรือรหัสจากการรับสิทธิ์ผ่านแอป หรือ แสดงบัตรทรูการ์ด บัตรประชาชน โดยใช้คะแนน 399 ทรูพอยท์ แลกรับประทานอาหาร 100 บาท โดยแลกรับสิทธิ์ผ่านเครื่อง EDC ที่จุดเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรศูนย์อาหารใน Food Park เซ็นทรัลสมุย
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้กับ Food Park ที่ร่วมรายการเท่านั้น
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ระงับใช้ได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้