• **ลูกค้าสามารถแลกผ่านช่องทาง www.pcgshoponline.com เท่านั้น

  เงื่อนไข

  - ผู้มีสิทธิ์ในการแลกคะแนนต้องเป็นลูกค้าทรูที่มีคะแนนพีซีจี พอยท์ และต้องสมัครทรูไอดีก่อนทำการแลกคะแนน
  - ลูกค้าต้องทำการ log in ใน www.pcgshoponline.com และกรอกหมายเลขทรูมูฟเอชที่เป็นบัญชี TrueID เพื่อทำรายการแลกคะแนนมายังทรูพอยท์ ภายในระยะเวลาที่จัดกิจกรรม
  - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจเพื่อตัดสิทธิ์การแลกคะแนน จากการกระทำใดๆ ก็ตาม อันมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นพฤติกรรม และ/หรือกิจกรรม ฉ้อโกง หรือกิจกรรมอื่นใดที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อโปรโมชั่นนี้หรือต่อบริษัท
  - คะแนนสะสมที่แลกสำเร็จแล้ว ไม่สามารถยกเลิก แลกเปลื่ยน และ/หรือส่งต่อได้ รวมถึงไม่สามารถแลกรับเป็นเงินสดได้
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

   

   


 • **ลูกค้าสามารถแลกผ่านช่องทาง www.pcgshoponline.com เท่านั้น

  เงื่อนไข

  - ผู้มีสิทธิ์ในการแลกคะแนนต้องเป็นลูกค้าทรูที่มีคะแนนพีซีจี พอยท์ และต้องสมัครทรูไอดีก่อนทำการแลกคะแนน
  - ลูกค้าต้องทำการ log in ใน www.pcgshoponline.com และกรอกหมายเลขทรูมูฟเอชที่เป็นบัญชี TrueID เพื่อทำรายการแลกคะแนนมายังทรูพอยท์ ภายในระยะเวลาที่จัดกิจกรรม
  - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจเพื่อตัดสิทธิ์การแลกคะแนน จากการกระทำใดๆ ก็ตาม อันมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นพฤติกรรม และ/หรือกิจกรรม ฉ้อโกง หรือกิจกรรมอื่นใดที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อโปรโมชั่นนี้หรือต่อบริษัท
  - คะแนนสะสมที่แลกสำเร็จแล้ว ไม่สามารถยกเลิก แลกเปลื่ยน และ/หรือส่งต่อได้ รวมถึงไม่สามารถแลกรับเป็นเงินสดได้
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

   


 • **ลูกค้าสามารถแลกผ่านช่องทาง www.pcgshoponline.com เท่านั้น

  เงื่อนไข

  - ผู้มีสิทธิ์ในการแลกคะแนนต้องเป็นลูกค้าทรูที่มีคะแนนพีซีจี พอยท์ และต้องสมัครทรูไอดีก่อนทำการแลกคะแนน
  - ลูกค้าต้องทำการ log in ใน www.pcgshoponline.com และกรอกหมายเลขทรูมูฟเอชที่เป็นบัญชี TrueID เพื่อทำรายการแลกคะแนนมายังทรูพอยท์ ภายในระยะเวลาที่จัดกิจกรรม
  - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจเพื่อตัดสิทธิ์การแลกคะแนน จากการกระทำใดๆ ก็ตาม อันมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นพฤติกรรม และ/หรือกิจกรรม ฉ้อโกง หรือกิจกรรมอื่นใดที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อโปรโมชั่นนี้หรือต่อบริษัท
  - คะแนนสะสมที่แลกสำเร็จแล้ว ไม่สามารถยกเลิก แลกเปลื่ยน และ/หรือส่งต่อได้ รวมถึงไม่สามารถแลกรับเป็นเงินสดได้
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

   


 • เงื่อนไข
  - จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / เดือน (สินค้ามีจำนวนจำกัด)
  - จำกัด 45 สิทธิ์ / เดือน 
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับหลังจากการกดแลกทรูพอยท์ กรอกในช่อง"โค้ดโปรโมชั่น"ก่อนการชำระสินค้า ผ่านช่องทาง www.pcgshoponline.com
  - กรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนการกดรับสิทธิ์
  - หากผู้ใช้บริการกดแลกรับสิทธิแล้ว ขอสงวนสิทธิการคืน TruePoint ทุกกรณี
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แลก หรือทอนเป็นเงินสดได้
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้

   

   

   


 • เงื่อนไข
  - จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / เดือน (สินค้ามีจำนวนจำกัด)
  - จำกัด 20 สิทธิ์ / เดือน 
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับหลังจากการกดแลกทรูพอยท์ กรอกในช่อง"โค้ดโปรโมชั่น"ก่อนการชำระสินค้า ผ่านช่องทาง www.pcgshoponline.com
  - กรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนการกดรับสิทธิ์
  - หากผู้ใช้บริการกดแลกรับสิทธิแล้ว ขอสงวนสิทธิการคืน TruePoint ทุกกรณี
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แลก หรือทอนเป็นเงินสดได้
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้

   

   


 • เงื่อนไข
  - จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / เดือน (สินค้ามีจำนวนจำกัด)
  - จำกัด 25 สิทธิ์ / เดือน 
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับหลังจากการกดแลกทรูพอยท์ กรอกในช่อง"โค้ดโปรโมชั่น"ก่อนการชำระสินค้า ผ่านช่องทาง www.pcgshoponline.com
  - กรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนการกดรับสิทธิ์
  - หากผู้ใช้บริการกดแลกรับสิทธิแล้ว ขอสงวนสิทธิการคืน TruePoint ทุกกรณี
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แลก หรือทอนเป็นเงินสดได้
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้

   


 • เงื่อนไข
  - จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / เดือน (สินค้ามีจำนวนจำกัด)
  - จำกัด 30 สิทธิ์ / เดือน 
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับหลังจากการกดแลกทรูพอยท์ กรอกในช่อง"โค้ดโปรโมชั่น"ก่อนการชำระสินค้า ผ่านช่องทาง www.pcgshoponline.com
  - กรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนการกดรับสิทธิ์
  - หากผู้ใช้บริการกดแลกรับสิทธิแล้ว ขอสงวนสิทธิการคืน TruePoint ทุกกรณี
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แลก หรือทอนเป็นเงินสดได้
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้

   

   

   


 • เงื่อนไข
  - จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / เดือน (สินค้ามีจำนวนจำกัด)
  - จำกัด 20 สิทธิ์ / เดือน 
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับหลังจากการกดแลกทรูพอยท์ กรอกในช่อง"โค้ดโปรโมชั่น"ก่อนการชำระสินค้า ผ่านช่องทาง www.pcgshoponline.com
  - กรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนการกดรับสิทธิ์
  - หากผู้ใช้บริการกดแลกรับสิทธิแล้ว ขอสงวนสิทธิการคืน TruePoint ทุกกรณี
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แลก หรือทอนเป็นเงินสดได้
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้

   

   


 • เงื่อนไข
  - จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / เดือน (สินค้ามีจำนวนจำกัด)
  - จำกัด 20 สิทธิ์ / เดือน 
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับหลังจากการกดแลกทรูพอยท์ กรอกในช่อง"โค้ดโปรโมชั่น"ก่อนการชำระสินค้า ผ่านช่องทาง www.pcgshoponline.com
  - กรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนการกดรับสิทธิ์
  - หากผู้ใช้บริการกดแลกรับสิทธิแล้ว ขอสงวนสิทธิการคืน TruePoint ทุกกรณี
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แลก หรือทอนเป็นเงินสดได้
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้

   


 • เงื่อนไข
  - จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / เดือน (สินค้ามีจำนวนจำกัด)
  - จำกัด 30 สิทธิ์ / เดือน 
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับหลังจากการกดแลกทรูพอยท์ กรอกในช่อง"โค้ดโปรโมชั่น"ก่อนการชำระสินค้า ผ่านช่องทาง www.pcgshoponline.com
  - กรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนการกดรับสิทธิ์
  - หากผู้ใช้บริการกดแลกรับสิทธิแล้ว ขอสงวนสิทธิการคืน TruePoint ทุกกรณี
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แลก หรือทอนเป็นเงินสดได้
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้