• อัตราค่าบริการสำหรับ 3 ชม.
  เด็กสูงไม่เกิน 70 ซม. 100 บาท/คน
  เด็กสูง 71 - 100 ซม. 250 บาท/คน
  เด็กสูง 101 ซม.ขึ้นไป 480 บาท/คน
  ผู้ใหญ่ราคา 200 บาท/คน

  เงื่อนไข
  - จำกัด 1 สิทธิ์/ 1 บิลใบเสร็จ/ 1 วัน
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้


  1. Show your redemption code from SMS reply or mobile app to get your offer.
  2. This privilege can be used during stated period only.
  3. This special offer cannot be used with other promotions and cannot be exchanged for cash.
  4. Terms & conditions are subject to change without prior notice.
  5. 1 redemption/ 1 bill /day